Drop-in på Väsjöns projektkontor – kom och ställ era frågor till oss!

2017-03-08
Dnr 2010/79-98
Diariekod: 251
Till fastighetsägare i Södersätra, Informationsbrev 14
Öppnandet av Södersätravägen mellan Spånvägen och Solstigen kommer att förskjutas till vecka 12.
Drop-in på Väsjöns projektkontor
– kom och ställ era frågor till oss!
Torsdagen den 16 och onsdagen den 29 mars kl 16.00–17.00 låter vi dörrarna till
vårt kontor på Hövdingevägen 74 stå öppna. Du är välkommen att ställa dina frågor
till kommunen eller SEOM kring din fastighet eller arbetena i området.
SEOM INFORMERAR: Utbyggnaden av allmänt vatten- och avlopp (VA) i Södersätra är som vi tidigare
informerat om försenad. Slutbesiktning av VA-anläggningen är enligt den senaste överenskommelsen
med entreprenören nu satt till v 23 (8 juni). Under förutsättning att besiktningen blir godkänd tar SEOM,
i egenskap av VA-huvudman, över anläggningen från v 26 (30 juni). Från 1 juli 2017 blir det möjligt för
fastighetsägare att anslutas till VA-nätet. Anslutning sker efter att anslutningsavgiften är betald och vattenmätaren är installerad. För de fastighetsägare som inte väljer att ansöka om VA-anslutning så faktureras
anslutningsavgiften, enligt gällande VA-taxa senast 1 juli 2018, enligt Lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412).
För de som inte hade möjlighet att närvara i februari planeras ytterligare ett informationstillfälle kring
VA-anslutning hos SEOM på Knista Gård i slutet av april. Mer information kommer i nästa utskick.
För mer information om avgifter och taxor se: www.seom.se/vatten
För övriga frågor kontakta SEOM via mail: [email protected] eller tel 08-623 88 00.
ROSS-KNOCKEN: En av Sveriges största alpina tävling för ungdomar kommer att äga rum i Väsjöbacken helgen den 11–12 mars. Det är Sollentuna slalomklubb som arrangerar Ross-Knocken. Sollentuna
kommun, SEOM och flera byggherar komme att vara på plats för att informera om bostadsutvecklingen i
Väsjön.
Följ arbetet med Väsjön via: www.sollentuna.se/vasjon
Besök
Turebergshuset
Turebergs torg
Postadress
191 86 Sollentuna
Kontaktcenter
08-579 210 00
Mail
[email protected]
Internet
www.sollentuna.se
EN
G
VÄ
A
ST
E
EN
AD
ET
RO
P
JÖ
G
OR
T
Ö
SJ
VÄ
S
VÄ
ÈN
L
AL
JÖ
S
VÄ
VÄSJÖN
EN
N
ME
KAJ
VÄSJÖ
FR
EN
D
NA
E
M
RO
LP
O
SK
EN
ÄG
V
M
ED
LO
GS
ER
SB
A
SL
LÈ
AL
AN
N
A
NB
NAD
OME
R
JÖP
LI
VÄS
L
EP
E
ACK
Många av de nya gatunamnen i Väsjön anknyter till aktiviteterna i området.
JÖ B
SPORTFÄLTSTORGET
VÄS
EN
PISTVÄGEN