Produktionen och leverans enligt plan

Pressmeddelande den 9 mars 2017
Produktionen och leverans enligt plan
Produktionen i februari var 3 558 ton (mot 3 820 i februari 2016) men enligt plan. En båt
med 4 378 ton torrvikt levererades i början av februari med en viss försening.
Malmlagret var 25 200 ton i slutet av februari (7 800 ton i slutet av februari 2016).
Metallpriserna för de planerade leveranserna under 2017 är säkrade på de nivåer som gällde i
december 2016.
Månadsgenomsnittet för metallpriser uttryckta i SEK per ton steg igen i februari efter en viss
avmattning under januari. Zinkpriset steg med 3 % och blypriset med 2 % jämfört med
januari. Jämfört med priserna i februari 2016 var zinkpriset 74 % och blypriset 36 % högre.
Styrelsen
För eventuella frågor, kontakta
Göran Nordenhök 070 511 32 12
[email protected]