Månadsbrev

Adrigo Hedge
Februari 2017
Förvaltarkommentar
Värdeutveckling
Utsikter
Adrigo Hedge steg med 0,95 % i februari efter avgifter. De
innehav som bidrog mest positivt till avkastningen var Assa
Abloy (låssystem), Volvo (lastvagnar), SCA (hygienprodukter/
skog) och Vestas (vindkrafttillverkare). Bland fondens mindre
innehav gav Cloetta (konfektyr) samt ISS (service) en god
procentuell avkastning.
Marknaden diskonterar en fortsatt expansiv finanspolitik i USA.
Denna kommer i sin tur öka sannolikheten för högre räntor i
USA och i omvärlden. Sannolikt börjar även den mest
expansiva penningpolitiken i Europa leda mot sitt slut.
Fondens blankade positioner hade som grupp en negativ
påverkan på avkastningen.
Adrigo Hedge har sedan start avkastat 78,6 % justerat för
utdelning. Under samma period har STIBOR 1M avkastat
15,7 % och OMX N40 stigit med 33,2 %.
Marknadskommentar
Det nordiska aktieindexet OMX N40 steg med 1,8 % i februari.
Under månaden publicerades majoriteten av rapporterna för
fjärde kvartalet från de nordiska börsföretagen. Slagen i
börskurserna blev väldigt stora.
Det sker fortfarande en stor mängd placeringar, där större
aktieposter säljs ut, ofta med betydande rabatt mot rådande
börskurs, vilket ger en initial press på börskurserna. De flesta av
dessa affärer är initierade av riskkapitalbolagen, som gradvis
passerar de tidpunkter (’lock-ups’) som förhindrar dem att sälja
kvarvarande innehav från sina tidigare börsnoteringar.
Det ständiga flödet av placeringar i marknaden och det faktum
att riskkapitalbolagen säljer sina bolag över börsen, i stället för
att sälja till industriella köpare är ett tydligt tecken som visar på
deras syn om var de kan få bäst betalt. Ett av de senaste
exemplen är Munters (industri/klimatkontroll) som återigen
verkar vara på väg att bli ett börsnoterat bolag.
Vi är förvånade över att marknaden ännu inte har börjat oroa
sig för de tre stora val som kommer att äga rum under 2017 i
Europa. Men sannolikheten är stor att nervositeten stiger inom
en snar framtid med ökad volatilitet som följd.
Även för 2017 ter sig de aggregerade vinstestimaten för
börsbolagen som alltför höga. De senaste sex åren har trenden
varit densamma, med succesiva nedrevideringar under året
och multipelexpansion till följd. Vi anser att utrymmet för
ytterligare multipelexpansion numera är väldigt litet.
Vi har under månaden ökat vår exponering i Securitas
(säkerhet). Vi har även adderat AAK (vegetabiliska oljor) till
portföljen. Vi ser bolaget som ett tillväxtbolag med intressanta
nya produkter, fortsatt marginalförbättring och en acceptabel
värdering.
Vi ser fortsatt goda möjligheter till att skapa god långsiktig
riskjusterad avkastning baserat på vår strategi med aktieurval
(”stockpicking”).
Nyckeltal & Riskmått
NAV, SEK
Ack Avkastning*, %
STIBOR 1M, %
Standardav.**, %
Sharpekvot
Nettoexponering, %
Value-at-Risk***
- Konf intervall 95 %
- Konf intervall 99 %
170228
1M
12M
2 år
3 år
5 år
4,65
-0,93
3,32
0,85
9,11
-0,48
3,08
1,04
28,90
2,22
3,45
1,45
Sedan
start
Ackumulerad utveckling dec 2006 – feb 2017
157,77
0,95 2,04
-0,04 -0,60
3,55
0,77
200
180
160
140
120
100
80
60
40
dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 dec-15 dec-16
Adrigo Hedge
N40 Index
STIBOR 1M
78,59
15,67
4,82
0,98
20,5
1,38
2,03
* Justerat för utdelning,
** Årlig
*** Måttet uttrycker den månatliga förlust som portföljen förväntas överskrida en månad av tjugo (95%
konf intervall) eller en månad av hundra (99% konf intervall). Måttet uttrycks i % av fondförmögenheten.
Källa: Adrigo Asset Management
Avkastning, %
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Jan
-0,37
-0,14
0,74
0,37
1,15
1,95
-0,10
0,99
1,05
-1,94
2,43
Feb
0,95
0,51
1,60
2,04
1,31
1,61
-0,64
-0,58
0,98
1,13
-1,21
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
-0,41
0,78
1,54
0,44
0,18
0,88
1,79
0,55
0,40
1,95
-0,15
0,70
0,16
0,99
-1,03
1,77
0,81
5,28
0,07
1,73
1,28
0,21
-0,71
1,65
-1,40
0,65
-2,77
3,90
0,59
1,06
-1,96
-1,22
0,06
-0,93
-1,31
-1,10
-1,87
-1,83
-1,32
-2,03
0,76
1,84
-0,90
2,28
1,75*
-0,58
2,03
2,64*
-1,11*
-0,21
1,66
-1,35
0,19
0,35
-0,34
-2,80
0,05
2,61
1,96
-1,46
0,08
0,40
-0,10
1,71
1,43
-1,50
2,42
1,34
-2,35
0,65
0,89
1,03
0,70
1,90
0,21
1,92
0,22
3,08
-1,89
-0,22
-0,99
0,51
0,66
0,41
0,81
0,74
1,67
1,81
0,76
-0,59
0,34
-0,70
0,26
0,91
1,99
0,70
2,58
0,99
0,23
-1,11
2,84
YTD
0,58
1,82
4,59
4,31
12,83
5,92*
-0,16
7,42
24,63*
-3,52*
0,89
2,84
* Justerad för utdelning
Fondinformation Adrigo Hedge
Fondförvaltare:
Fondförvaltande företag:
Göran Tornée (ansvarig)
Håkan Filipson
Daniel Åhlin
Adrigo Asset Management AB
Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm
Tel 08 505 88700
Fax 08 505 88770
www.adrigo.se
Startdatum:
2006-12-01
Nu gällande avgifter:
Insättningsavgift 0 %
Uttagsavgift 0 %
Fast förvaltningsavgift 1 %
Prestationsbaserad förvaltningsavgift 20 % av totalavkastningen som överstiger
STIBOR 1M, efter avdrag för fast förvaltningsavgift
Inriktning:
Adrigo Hedge är en hedgefond som investerar i nordiska aktier och aktierelaterade
instrument.
Målsättning:
Att uppnå en god absolut avkastning till en lägre risk än aktiemarknadens.
Strategi:
Adrigo Hedge är en long/short hedge fond med en long bias. Fonden lägger stor vikt vid
fundamental analys.
Handelsdag:
Köp och försäljning av andelar i fonden Adrigo Hedge kan ske den sista bankdagen
varje månad.
NAV:
NAV fastställs den sista bankdagen varje månad och publiceras senast den 5:e
bankdagen därefter.
Insättning:
Första insättning minimum SEK 100.000 därefter minimum SEK 10.000.
Förvaringsinstitut:
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Adrigo Hedge, förvaltad av Adrigo Asset Management AB, är en så kallad specialfond enligt lagen 2013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Adrigo Hedge är därför inte att betrakta som en så kallad
UCITS-fond. För ytterligare information se www.adrigo.se.