Läs mer - Adrigo Asset Management AB

Stockholm 3 december 2015
Adrigo Hedge – hedgefonden med låg risk fyller nio år och når 2
miljarder SEK i förvaltat kapital
För nio år sedan startades Adrigo Hedge med ambitionen att erbjuda en ny typ av fond för svenska
och utländska fondsparare. En fond som investerar i nordiska aktier, men med en absolutavkastande
målsättning och väsentligt lägre risk än traditionella aktiefonder.
Adrigo Hedge har sedan start avkastat 75,6 %, till en risknivå som motsvarar en fjärdedel av börsens
(mätt som standardavvikelse). Fondens jämförelseränta, STIBOR, har under samma period avkastat
16,5 %, och en genomsnittlig nordisk aktiefond ca 77,8 % (enl Morningstar).
Adrigo Asset Management AB
Grev Turegatan 14, SE-114 46 Stockholm, Sweden
Tel +46 8 505 887 00, Fax +46 8 505 887 70
www.adrigo.se
Registered office: Stockholm, Reg no 556716-4719
Regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority
Fondkonceptets attraktion har ökat i takt med att avkastningen på räntesparande fallit, och
osäkerheten om börsutsikterna ökat. Det förvaltade kapitalet i fonden har ökat med över 30 % de
senaste tolv månaderna och uppgår för närvarande till 2 miljarder.
Självfallet har alla investeringsansvariga och våra huvudägare betydande egna investeringar i Adrigo
Hedge.
Välkomna till Adrigo Hedge – ett klokt fondval!
Vänliga hälsningar
Håkan Filipson
Göran Tornée
__________________________________________________________________________________________
Adrigo Asset Management är ett fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och som ägs till drygt
50% av Melker Schörling, Mikael Ekdahl och Carl-Henric Svanberg, och resterande del av bolagets anställda.
Göran Tornée (CIO) har varit förvaltningsansvarig för Adrigo Hedge sedan start. Medförvaltare är Håkan
Filipson och Daniel Åhlin. Bolagets egen administration kompletteras med outsourcing till externa experter
inom värdepappersadministration för att säkerställa högsta säkerhet och effektivitet för bolaget och investerarna
i Adrigo Hedge. Kontaktpersoner: Stefan Gavelin (VD) och Ewa Knowles (Admin). Se även www.adrigo.se .
Adrigo Asset Management AB
Grev Turegatan 14, SE-114 46 Stockholm, Sweden
Tel +46 8 505 887 00, Fax +46 8 505 887 70
www.adrigo.se
Registered office: Stockholm, Reg no 556716-4719
Regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority