maximal ljudnivå nuläge material till samråd

¯
MATERIAL TILL SAMRÅD
MAXIMAL LJUDNIVÅ
NULÄGE
Skala (A3): 1:11,000
0
100
200
300
400
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
Teckenförklaring
Ljudnivå (dBA)
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90
> 90
Befintligt spår
500
Meter