MAXIMAL LJUDNIVÅ FÄRDIG ANLÄGGNING, MED

¯
MATERIAL TILL SAMRÅD
MAXIMAL LJUDNIVÅ
FÄRDIG ANLÄGGNING,
MED BULLERSKÄRM
Skala (A3): 1:12,000
0
100
200
300
400
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
Teckenförklaring
Ljudnivå (dBA)
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90
> 90
Spår i tråg
Spår i tunnel
Spår i ytläge
Bullerskärm
500
Meter