Buller ljudnivå färdig anläggning ingen bullerskärm

¯
MATERIAL TILL SAMRÅD
EKVIVALENT LJUDNIVÅ
FÄRDIG ANLÄGGNING,
INGEN BULLERSKÄRM
Skala (A3): 1:12,000
0
100
200
300
400
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
Teckenförklaring
Ljudnivå (dBA)
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
> 80
Spår i tråg
Spår i tunnel
Spår i ytläge
500
Meter