2016/17:1025 Kritik mot flygskatten

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-03-09
Besvaras senast
2017-03-15 kl. 12.00
Till finansminister Magdalena Andersson (S)
2016/17:1025 Kritik mot flygskatten
I Sörmland styr Socialdemokraterna med bland annat Miljöpartiet, och i sitt
remissvar till Finansdepartementet ifrågasätter Regionförbundet Sörmland
regeringens planer på en flygskatt. Det är den rödgröna regeringen som driver
frågan om flygskatt, och därför är det anmärkningsvärt att motståndet regionalt
är så kraftfullt från samma partier.
Att det råder ett starkt motstånd mot en möjlig flygskatt råder inga tvivel om.
Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga finansminister Magdalena
Andersson följande:
Kommer finansministern och regeringen att beakta de synpunkter som
Regionförbundet Sörmland framfört?
………………………………………
Lotta Finstorp (M)
Överlämnas enligt uppdrag
David Carvajal
1 (1)