Läs inbjudan här! - Svensk TalTeknologi

VÄLKOMMEN
- att anmäla dig till ett av våra kostnadsfria frukostseminarier!
Svensk TalTeknologi bjuder in till frukostseminarier i Malmö, Göteborg och Stockholm! Vi erbjuder dig som
deltagare nyttig och fördjupad kunskap kring våra erbjudanden gällande kommuner och skolor.
Vid frukostseminarierna deltar gästföreläsare som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom
området läs- och skrivverktyg.
Du får veta mer om:
• Claro Valfrihet - lösningen för din skola eller kommun som har en blandad IT-miljö och som vill erbjuda era elever de bästa verktygen inom
talsyntes.
• Alla kan skriva / Invigos - ett spännande forskningsprojekt där kommuner, entreprenörer och forskare arbetar tillsammans för att utveckla ny
kunskap och nya metoder för elevers ökade skrivförmåga, motivation
och måluppfyllelse.
• Språkinlärning för nyanlända - vi ger er ökad kunskap och nyttiga,
användbara råd om olika möjligheter att arbeta med språkinlärning för
nyanlända med hjälp av flera bra, skräddarsydda verktyg.
När:
Kl. 08.30-10.00. Lättare frukost finns från 08.00.
Var:
• Malmö, Malmö Folkhögskola - 18/4
• Göteborg, Aktiviteten Lindholmen - 20/4
• Stockholm, Epicenter - 25/4
OBS: Antalet platser är begränsade, så skynda med att anmäla dig!
Anmälan:
Görs senast den 7 april här! För frågor, kontakta oss!
Om du efter din anmälan uteblir från frukostseminariet så faktureras 250 kr.