2016/17:259 Jobb för nyanlända efter avslutad etablering

INTERPELLATION TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-01-26
Besvaras senast
2017-02-16
Till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
2016/17:259 Jobb för nyanlända efter avslutad etablering
Att det tar för lång tid att integreras och få fäste på svensk arbetsmarknad är
något som även arbetsmarknads- och etableringsministern påtalat. Enligt nya
siffror från SCB tar det nu nio år innan hälften av de nyanlända har jobb. För
två år sedan uttalade ministern att det endast ska ta två år för nyanlända att
komma i jobb, vilket senare ändrades till jobb eller utbildning.
Enligt Arbetsförmedlingens statistik över hur stor andel som befinner sig i jobb
eller utbildning 90 dagar efter avslutad etableringsplan har dock endast en
ytterst marginell förändring skett. Trots den ambitiösa målsättningen och trots
att Sverige befunnit sig i högkonjunktur under denna tid har bara var tjugonde
nyanländ ett jobb utan subvention efter avslutad etablering.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga till arbetsmarknads- och
etableringsminister Ylva Johansson:
1. När bedömer ministern att målet om att alla nyanlända ska vara i jobb eller
utbildning inom två år kommer att vara uppfyllt?
2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att alla nyanlända ska vara i jobb
eller utbildning efter två år?
………………………………………
Elisabeth Svantesson (M)
1 (2)
INTERPELLATION TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
Maria Isaksson
2 (2)