Program - Linköpings universitet

World Social Work Day
21 mars 2017
Program
12.00 Välkomstmingel
12.30 Internationellt socialt arbete
Socionomstudenter berättar om sin verksamhetsförlagda utbildning i
utlandet
13.15
Presentationer varvat med runda bords-diskussioner
Klimatmigration – forskningsläget, internationella riktlinjer &
Sveriges beredskap
Veronica Brodén Gyberg & Deniz Tütüncü, Linköpings universitet
Socialt arbete med flyktingar
Karin M Cederqvist, kurator på Flyktingmedicinskt Centrum (FMC),
Region Östergötland
Erfarenheter av kris och katastrof i Japan
Els-Marie Anbäcken, Mälardalens högskola
14.45 Summering och avslutning
Joel Ljunggren & Anna Petersson, Socionomsektionen
• Erika Lundin, Linköpings stadsmission/Diakonicentrum
14.45
Summering & avslutning av
• Tid: Tisdag 21 mars 2017, klockan 12.00-15.00
• Plats: Färgeriet, Kåkenhus, Campus Norrköping
Evenemanget är kostnadsfritt. Ingen anmälan behövs. Det
bjuds på lunchmacka till de 50 första besökarna.
Mer information här: länk.liu.se/wswd2017