Kommunalval 2017, kandidater

VÖRÅ
VÖYRIN
KOMMUN
KUNTA
Kommunalval 2017 – Kuntavaalit 2017
Kandidater - Ehdokkaat
Svenska folkpartiet i Finland r.p.
2 Asplund, Johan, företagare
3 Backlund, Harry, företagare, pensionär
4 Backman, Gustav, chaufför
5 Backull, Ann-Britt, företagshälsovårdare
6 Bengts, Fredrik, församlingsmästare
7 Bergman, Ove, arbetsledare
8 Björklund, Roy, pensionär
9 Blom, Christian, chaufför
10 Bystedt, Rainer, företagare
11 Eklund, Karl, pensionär
12 Engström, Kjell, företagare
13 Gammelgård, Andreas, ingenjör, lärare
14 Gashi, Raymond, studerande
15 Hannus, Sigfrid, brandmästare
16 Heir, Kjell, förvaltningschef
17 Ihamäki, Elina, företagare, utbildare
18 Jåfs, Rune, elektriker
19 Kastus, Hannah, lantbrukare
20 Kullas, Micaela, skolgångsbiträde
21 Käcko-Englund, Anna, ansvarig handledare, socionom
22 Liljeström, Erik, kommunalråd
23 Lindqvist, Madelene, agrolog
24 Markén, Martin, bonde
25 Nikkari-Östman, Leena, merkonom
26 Ohlis, Karita, laboratorieskötare, akupunktör, labhoitaja, akupunktiohoitaja
27 Ohlis, Victor, verksamhetsutvecklare, toiminnankehittäjä
28 Pärus, Kenneth, jordbrukare, häradsdomare
29 Sippus, Leif, företagare
30 Skarper, Johanna, politices kandidat
31 Småros, Fredrik, husbyggare, jordbrukare
32 Staffas, Joni, agrolog
33 Staritsyn, Alexander, general manager, sales
34 Viitanen, Annica, seminolog, socionomstuderande
35 Westerlund, Göran, ekonom, pensionär
Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
36 Eriksson, Mats, receptionist
37 Friman, Robert, byggnadsarbetare
38 Holmblad, Ann-Louise, serviceledare
39 Hotta, Markus, kock, processkötare
40 Nordqvist, Margaretha, sångpedagog, producent
41 Vuorinen, Jukka, yrittäjä
42 Wallin, Lars, pensionär
43 Åström, Tom, chaufför
Samlingspartiet r.p. / Kansallinen Kokoomus r.p.
44 Laaja, Kaj, teletekniker
Vasemmistoliitto r.p. / Vänsterförbundet r.p.
45 Saloranta, Allan, kunnossapitomies
www.vora.fi