så finns filen här

27
Kom med på härlig cykeltur
på ca 3 mil i Laxarby
med mat och aktiviteter!
Kl 9–10.30 Start Bergevi> cykel/fika/lunch/aktiviteter > Mål Bergevi
Anmälan senast 19 maj
grafisk form www.asacarlsson.se
Ring Gunvor 070-353 72 83, 0531-127 48
Info Thomas R 070-380 05 14
bg 5232 2187
vuxen 150 kr pensionär/barn 60 kr
Direktanmälan vid start / vuxna 200 kr
Välkomna!
www.laxarbybyalag.se
facebook / vad händer i laxarby
LAXRULLEN