Ankomst till avgångsorten, test 2

Ankomst till avgångsorten, test 2
1x Meddelande
Meddelandets sändare
Meddelandets mottagare
an..35
an..35
R
R
R
an19
an..35
an3
R
R
O
an18
R
R
an10
an..35
an8
an..35
n1
an..17
R
R
D
D
R
D
Ni får MRN-numret från
testaren
Ange nuvarande datum och tid
Vanda
FI006200
inte i bruk i detta exempel
0
inte i bruk i detta exempel
1 x (Faktisk utfarts-) tullanstalt
Referensnummer
R
an8
R
FI015300
1 x (Transportföretag) aktör
Orgnr
Orgnr tilläggsdel
Namn
Gatuadress
Postanstalt
Postinummer
Land
an..17
an5
an..35
an..35
an..35
an..9
a2
R
R
R
R
O
O
O
O
Ange ert företags identifiering
Orgnr tilläggsdel
Namn
Gatuadress
Postanstalt
Postinummer
Land
1 x (Representant) person
Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens telefonnummer
Kontaktpersonens e-post
Dialogspråk vid ankomst
an..35
an..35
an..100
a2
R
R
D
D
O
Datum och klockslag för utfärande
Meddelandets referens
Schemans version
1 x Huvud
Referensnummer (MRN)
Deklarationens datum
Deklarationens plats
Tullanstaltens referensnummer
Varans förvaringsplats
Lagringsflagg
Varans auktoriserade lagringsplats
EDI identifiering
003702454428 eller FI02454428
Ange nuvarande datum och tid
Individuel identifierare
2.0
Namn
050-5555555
[email protected]
Anmäls, om systemets
grundspråk inte vill användas
(FI)