Teckningssedel - Capital Conquest

Anmälan att förvärva B-aktier i
Capital Conquest AB (publ)
Anmälan ska vara oss tillhanda senast 24 mars 2017.
Inskannad anmälan skickas till [email protected]
alternativt postas till nedanstående adress.
Capital Conquest AB (publ)
Att: Spridningsemission
Starrbäcksgatan 1
172 74 Sundbyberg
Teckningstid:
27 feb - 24 mar 2017
Teckningskurs:
6,50 kr per B-aktie
Teckningspost:
1000 st minimum
Likviddag:
Enligt avräkningsnota
Inget courtage utgår.
En post motsvarande 1000 st. B-aktier = 6500 kr
Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av _______ aktiepost/er i Capital Conquest AB (publ)
Förvärv sker i enligt med villkor som framgår av erbjudandet daterat 27 februari 2017
Endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Observera att anmälan är bindande.
Ofullständig eller felaktig ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Aktierna ska registreras på nedanstående depå eller VP-konto (endast ett alternativ)
Depå hos bank eller fondkommissionär:
Depånummer
Bank/Fondkommissionär
Eller:
VP-konto
Namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA)
Efternamn/Firma
Tilltalsnamn
Personnummer/Organisationsnummer
Adress
Postnummer
Ort och datum
Telefonnummer dagtid
Ort
E-post
Underskrift