Kultur som innovationskraft och för stolthet i landstinget

e r f rå n L
d a b e r ät t
Go
vle b or g
Gä
Kultur som innovationskraft
och för stolthet i landstinget
Med sitt unika och innovativa musikstycke Futuristica vill Iréne Sahlin
få medarbetarna i landstinget att vara stolta över att arbeta med och
för människor i vården. Med ljuden formade till musik lyfter Irene fram
människor som jobbar i verksamheter som vi gärna tar för givna.
Tillsammans skapar vi goda utsikter
för ett livskraftigt Gävleborg. Sedan 1863.
dst inget
12
an
e ls
vle b or g
Gä
FAKTA
– Om Futuristica
Jag vill lyfta fram människor
som jobbar med det vi tar för
givet. Vi borde tänka mer på att
det faktiskt finns människor som
verkligen jobbar med det vi
behöver när vi minst anar det.
bara bildar en ljudmatta i
bakgrunden i vårdens
olika verksamheter.
– De mest rytmiska
ljuden hittade jag inom
diagnostik. Ljud är musik
för mig.
Det handlar om ljud i
vardagen som man inte tänker på. Ljud som blir musik.
behöver när vi minst
anar det, säger Iréne.
– Det ska vi vara tacksamma för. Jag skulle önska
att de som jobbar i vården
känner sig stolta när de
hör det här stycket.
Lyssna på Futuristica på
www.lg.se/futuristica.
www.lg.se/godaberattelser
Tillsammans skapar vi goda utsikter
för ett livskraftigt Gävleborg. Sedan 1863.
Futuristica är en innovativ
komposition av och med
Iréne Sahlin, tonsättare
och ljudinnovatör:
”Jag åkte runt och besökte
olika platser inom Landstinget Gävleborg. Jag
upptäckte de mest fantastiska ljuden på de mest
oförutsägbara platserna.
Med innovativa instrument
och kreativitet kan man
skapa musik och nya möten.
För mig är ljud musik, och
Futuristica ar ett stycke som
andas nutid och framtid.”
Produktion: Informationsenheten, Landstinget Gävleborg, 2014.
Go
d a b e r ät t
12
dst inget
Musikstycket som Iréne
har komponerat heter
Futuristica, och hon är
tydlig med vad stycket
symboliserar för henne:
– Jag vill lyfta fram
människor som jobbar
med det vi tar för givet.
Vi borde tänka mer på
att det faktiskt finns
människor som verkligen
arbetar med det vi
e r f rå n L
an
Landstinget Gävleborg vågar satsa på kultur – också.
Det är väl framför allt vård
och omvårdnad, hälso- och
sjukvård, sprutor, apparater
och människor landstinget
förknippas med. Men landstinget är så mycket mer.
Iréne Sahlin är tonsättare och ljudinnovatör och
har hittat spännande musik
i de ljud som vanligtvis
e ls