Ladda ned som pdf… - AB Videdals Privatskolor

Läsåret 2017/2018
Höstterminen
Lärarna börjar jobba
Upprop
Terminsslut
14/8
22/8
21/12
Studiedagar
Lovdagar
14/8 (enbart fritids), 27/9 (även fritids), 30 - 31/10
1 - 3/11
Vårterminen
Terminen startar
Eleverna börjar
Skolavslutning
Lärarna slutar
8/1
9/1
13/6
20/6
Studiedagar
Lovdagar
8/1 (även fritids), 16/2
19 - 23/2, 26 - 29/3, 11/5