Glad sommar önskar vi alla elever På Bäckskolan. Ett stort tack för

Glad sommar önskar vi alla elever
På Bäckskolan. Ett stort tack för
era fina insatser under läsåret!
Nästa läsår börjar torsdagen 13 augusti kl. 08.10 för alla elever. Årskurs
F-3 slutar kl. 13.30, åk 4-6 kl. 14.30 ca.
LÄSÅRSTIDER 2015 – 2016
HÖSTTERMINEN 2015
13 augusti – 18 december
LOVDAGAR
26 oktober – 30 oktober
Studiedagar
12 augusti – Skola och Fritids
10 november - Skola
11 november - Skola och Fritids
VÅRTERMINEN 2016
7 januari – 9 juni
LOVDAGAR
22 februari – 26 februari
29 mars – 1 april, helgdag 25 och 28 mars
6 maj, helgdag 5 maj
6 juni, helgdag
Studiedagar
1 februari – Skola och Fritids
28 april – Skola
24 maj – Skola och Fritids
Henrik Sävmo, rektor