Brevmall utan loggo till Mjölby Kommun. Skapat av Rolf Björk

Mjölby Kommun
2015-06-05
Veta skola
Handläggare
Anna Andersson, rektor
Tel. 0142-85680
[email protected]
Till föräldrar med barn på Veta skola
Ännu ett läsår är snart till ända och som alltid har det här året gått alldeles för fort. Att få vara en del av era barns skoldagar är inspirerande,
utmanande och berikande. Vi på skolan vill tacka för det förtroende vi får och för ett gott samarbete under året.
Jag vill även rikta ett tack till er som ibland visat personalen särskild uppskattning i form av gott fika eller positiva kommentarer, jag vet att
det värmer och gör dem glada. Jag vill även passa på att säga tack och hej då till er föräldrar i åk 6 som snart , eventuellt, inte längre har barn
på skolan, tack för gott samarbete under åren i Veta!
Till hösten har vi, som jag tidigare berättat, lite ny personal på skolan men även några som lämnar oss: Anita Holgersson och Gunilla
Gustavsson går i pension och får njuta av friare dagar. Micaéla Karlsson och Manfred Corander avslutar sina resursuppdrag på skolan och
går vidare mot nya utmaningar. Vi avtackar nu även (officiellt) Ann-Cathrine Hörberg som varit tjänstledig ett år men nu formellt avslutar
anställningen i Veta. Nygammal personal på skolan är Anton Svensson som fortsätter sitt vikariat på fritids och i blivande åk 2. I
textilslöjden kommer eleverna möta både Christina Thor och Helene Gustafsson, däremot har vi precis fått en vakans i trä- och metallslöjd då
Britta Jernström lämnar oss för arbete i Stockholmstrakten .
Rekryteringsarbete pågår där. Nya ansikten på skolan är Camilla Sahlin som ska ersätta Emelie i åk 2(som går på föräldraledighet i
september) samt två nya fritidspedagoger som heter Michael Olsson och Pär Björkman.
För er som har barn på fritids är det ingen nyhet att vi stänger fritidshemsverksamheten i Veta v.28-31 och att barnen då är på Klämman.
Från måndag v.32 är det åter öppet i Veta. Torsdag och fredag v.33 kommer all personal vara iväg för gemensamma aktiviteter och uppstart
av det nya läsåret, på torsdagen finns det vikarier i verksamheten men på fredagen är fritidshemmet stängt för studiedag. Från och med
kommande höst kommer fritidshemmet, precis som förskolorna gjort i flera år, att stänga sin verksamhet för studiedagar vid fyra tillfällen
under läsåret. Ett jouröppet fritidshem i kommunen kommer erbjudas.
På torsdag och fredag nästa vecka är det dags för skolavslutningar i Veta kyrka och vi vill passa på att göra er uppmärksamma på att det kan
vara trångt i kyrkan. Vi ber er därför begränsa antalet vuxna som följer med in i kyrkan vid varje sittning. På torsdag kväll har vi avslutning
för åk 5 och åk 6 och övriga klasser har sina avslutningar på fredagen. Tider för dessa har ni fått av era barns klasslärare. OBS! Det går inga
skolskjutsar på fredagen, varken till eller från skolan! På torsdagen går alla bussar hem 13.00.
Ha nu en riktigt skön sommar, på återseende i augusti!
Anna Andersson, rektor Veta skola
(Läsårstider för 2015/16 på baksidan!)
Grundskolans läsårstider 2015/16
Höstterminen 2015: 2015-08-17- 2015-12-18
Vårterminen 2016: 2016-01-08- 2016-06-13
Lovdagar
2015-10-26- 2015-10-30 (höstlov)
2016-02-22- 2016-02-26 (sportlov)
2016-03-29- 2016-04-01 (påsklov)
2015-05-06
Studiedagar
2015-08-14 fritids
2015-10-01 skolan
2015-10-02 skolan+ fritids
2016-01-08 skolan+ fritids
2016-04-14 skolan
2016-06-13 skolan+ fritids
” Skola; byggnad med fyra väggar och framtiden inuti. ”
Okänt ursprung