Intresseanmälan yrkesutbildning

INTRESSEANMÄLAN
YRKESUTBILDNING – HÖSTEN
2017
Kryssa för ditt önskemål:
☐ BUSSFÖRARE
☐ BAGARE
☐ KOCK
Fyll i och lämna in eller skicka in ansökan till Komvuxexpeditionen
Förnamn
Efternamn
Personnr.
Adress
Postnummer
Postaderess
Mobiltelefon
E-postadress
Har du tidigare någon erfarenhet
☐ Ja ☐ Nej
Om, ja, hur länge (månader) samt arbetsomfattning
Berätta varför du söker utbildningen:
Om du söker bussförare utbildningen: ☐ B-körkort (ej automat) Utfärdat den:
Studiefinansiering
☐ CSN
☐ A-kassa
☐
Datum
Annat:
Underskrift
Du kommer att bli kallad till intervju innan antagning sker.
För de som söker till bussförare kommer även körprov göras innan antagning.
Välkommen med din ansökan!
Komvux
Box 78
572 28 OSKARSHAMN
Telefon 0491 -88 527
www.oskarshamn/komvux