Pressmeddelande Pressmeddelande i PDF-format

Hemsö Fastighets AB, Box 24281, SE-104 51 Stockholm
Org nr / Corp Id no SE-556779-8169, tel +46-8-501 170 00, fax +46-8-501 172 98
Pressmeddelande 3 mars 2017
Hemsö emitterar 400 mkr under EMTN program
Hemsö har emitterat två obligationer på vardera 200 mkr inom ramen för bolagets EMTN
program. Den ena obligationen har förfall 2020-03-09 och löper med rörlig ränta plus en
kreditmarginal motsvarande 0,61 procent och den andra obligationen har förfall 2019-01-25
och löper med fast ränta på 0,20 procent.
För vidare information vänligen kontakta
Rutger Källén, CFO
Jonas Rosengren, Finanschef
08-501 170 35
08-501 170 41
Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för
äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal
och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 33,6 miljarder kronor.
Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se