Energibranschens Rakelforum 2017

Energibranschens Rakelforum
2017
Mats Lindblom
Organisationsförändring
10 p
14 p
Utökat Rakelinförande
> Uppdraget ska omfatta att stödja företag inom Elsamverkan i
mellan- eller Sydsverige med att utöka Rakelimplementeringen
inom respektive verksamhet.
Förutsättningar
> Förutsättningar för att nå ett lyckat resultat beror bl.a. på:
> Att Elföretagens har intresse, engagemang och vilja att utöka
sin Rakelandvändning och att kunna prioritera denna aktivitet
(trots en ibland pressad arbetssituation).
> Att leverantörer av Rakelutrustning kan göra utrustning
tillgänglig enligt behov.
Förslag till genomförande
> Innan arbetet startar, bör 2-3 grupper om ca 10-15 elbolag
identifieras. Detta är en lagom mängd bolag som kan stöttas
samtidigt. Förslagsvis kan grupperna identifieras i de
Elsamverkansområden som finns definierade. Fördelen med
detta är att elbolagen i dessa grupper redan har samverkan i
andra ärende och därför känner och är vana att hjälpa varandra.
Målgrupp
> SvK’s bruttolista över
potentiella kunder finns det ett
antal elbolag som idag inte är
anslutna till Rakel som skulle
kunna vara ett komplement för
att komma upp i pro-jektmålet
om 40 elbolag att bearbeta
under 2017.
> För nykundsbearbetningen
föreslås att MSB’s
kundansvariga gör en
säljinsats mot elbolagen innan
SvK går ut med inbjudan om
startmöte.
Civilt försvar 2017-2020
> Elförsörjningen ska 2020 ha en stärkt motståndskraft mot
antagonistiska handlingar och en stärkt leveransförmåga under
ett väpnat/militärt angrepp mot Sverige.