Datum: Tid: Orsak:

Vid förändring av skolans frånvarounderlag från Schoolsoft till CSN avseende eleven:
Namn:
Personnummer:
Klass:
Vid oenighet om skolans bedömning av frånvaro till CSN behöver följande uppgifter lämnas
till skolan. Vänligen specificera de frånvarotillfällen som ni anser ska justeras och
frånvaroorsak nedan:
Datum:
Tid:
Orsak:
Följande uppgifter bekräftas av:
Datum:
Underskrift:
Namn (textat):
Ifyllt dokument skickas till:
Sane Ylikelloniemi, Nacka gymnasium, Griffelvägen 17, 131 40 NACKA