Instruktion - Hur ser vårdnadshavare betyg i Schoolsoft

Instruktion – Hur ser vårdnadshavare betyg i SchoolSoft?
Denna instruktion vänder sig till vårdnadshavare på Nacka gymnasium som vill se sina ungdomars
betyg i systemet. SchoolSoft hanterar gymnasiebetyg annorlunda än grundskolebetyg.
1. Öppna sidan https://sms13.schoolsoft.se/nacka
2. Logga in som vårdnadshavare
3. I menyn till vänster, under rubriken Elevdokument välj Individuell studieplan
Besöksadress:
Griffelvägen 17
131 40 Nacka
Tel: 08-718 81 00
Fax: 08-718 81 81
E-post: [email protected]
Organisationsnummer: 212000-0167
4. Klicka på Filtrera kurser, markera alternativet Avslutade kurser och klicka på Visa
5. Alla betyg på avslutade kurser tillsammans med datum och betygssättande lärare visas.
Besöksadress:
Griffelvägen 17
131 40 Nacka
Tel: 08-718 81 00
Fax: 08-718 81 81
E-post: [email protected]
Organisationsnummer: 212000-0167