här - Nacka musikskola

Dags a& anmäla sig ,ll Musikkarusellen i Järla skola!
!
Var och vilken 5d? !
I Järla skola, Sicklaön Torsdagar 16.30-­‐17.30 Start 4/9 När kan jag börja? !
HT 2014 när du börjar i årskurs 1 och 2
!
Vad kostar det? !
1080 kr/ termin
Kom och prova på olika instrument! Under eK helt läsår får du på eK kul och lekfullt säK bekanta dig med blockflöjt, tvärflöjt, trumpet, trombon, valthorn, baryton gitarr, fiol, sång och rytmik, I Musikkarusellen börjar lekJonen med gemensam rytmik och sång. DäreZer följer instrumentspel i mindre grupper. Eleverna cirkulerar i ca 4 veckor mellan de olika instrumenten. Ta chansen aK hiKa just DiK favoriJnstrument! EZer eK karusellår är du garanterad plats i Nacka musikskola! Hur anmäler jag mig? !
Anmälan görs på vår hemsida www.musikskolan.nacka.se !
Mer informaJon hiKar du på vår hemsida: www.musikskolan.nacka.se !
eller kontakta: [email protected]