Infoblad - KBT

Kurs i stresshantering utifrån KBT
2 kvällar. För privatpersoner
Tid:
17-19
Datum: 23/2 och 8/3
Plats: Bryggargatan 10,
Stockholm
Pris:
1200 kr
10 % rabatt vid anmälan
innan årsskiftet eller minst 3
från samma arbetsplats.
Några platser vigs åt
studenter. Hör av dig för
pris.
Anmälan och info:
[email protected], 08- 20 00 28
www.kbtgruppen.se
Många människor upplever stress i sitt arbete och privatliv. Oavsett vad det beror
på så finns det alltid saker vi kan göra för att hantera stressen på ett bättre sätt.
Under 2 kvällar får du lära dig om hur du kan hantera din stress. Kursens syfte är
att ge dig ökad förståelse för stress och de faktorer som bidrar till den egna
stressen. Du kommer få konkreta verktyg som du kan använda i din vardag för att
motverka stress och gynna ditt välbefinnande. Mellan träffarna får du övningar att
träna på.
Ur kursens innehåll:
• Vad stress är och vad som händer i kroppen vid stress
• Hur du är med och skapar din egen stress
• Kartläggning av egna stressbeteenden och stresstankar.
• Återhämtning
• Strategier för att hantera din stress
Före vem:
Kursen vänder sig till dig som upplever att din stress påverkar dig negativt och som
har eller ligger i riskzonen för att utveckla stressrelaterade besvär.
Anmälan är bindande. Kursen kan ställas in/flyttas fram vid för få anmälningar senast 15 dagar innan start.
Föreläsare: Sara Karlsson är
leg.psykolog med KBT-inriktning.
Hon arbetar dagligen med
människor som söker hjälp för
stressproblematik.