HÄR. - SFK Trekroken

Individuella DM Pimpel på Bysjön d. 5 mars 2017
Klass
HS
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Startnr.
133
100
94
134
99
2
98
93
128
102
92
4
1
131
6
3
41
80
60
7
39
58
81
119
132
43
40
130
91
56
42
5
82
83
129
126
8
57
59
84
101
Förnamn
Mikael
Kristian
Tomas
Billy
Mikael
Stefan
Jonas
Håkan
Tord
Marcus
Stefan
Martin
Per-Erik "Perra"
Jonas
Roger
Christer
Anders
Håkan
Stefan
Simon
Daniel
Patrik
Sune
Niclas
Gunter
Ola
Henrik
Sten
Lars
Ove
Dennis
Per
Hans-Olov
Pentti
Jonas
Sten
Torbjörn
Hans Arne
Peter
Sören
Stefan
Efternamn
Andersén
Bergström
Persson
Affelin
Öst
Öhlin
Forsberg
Mattsson
Thorin
Dahlqvist
Forslund
Danielsson
Olsson
Stridh
Larsson
Skau
Nykvist
le Claire
Norman
Ness
Malmqvist
Lövgren
Lind
Dannberg
Furthmuller
Danielsson
Hedängen
Rickardsson
Persson
Persson
Einarsson
Karlsson
Nilsson
Oksa
Lungström
Lindén
Eriksson
Trovåg
Olsson
Börmark
Simon
Klubb
SFK Knallen
SFK Trekroken
SFK Pirken
SFK Knallen
SFK Trekroken
Jössefiskarna
SFK Trekroken
SFK Pirken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Pirken
Jössefiskarna
Jössefiskarna
FK Topp
Jössefiskarna
Jössefiskarna
SFK Wasa
Nordmarksfiskarna
Åmotfors AFKT
Jössefiskarna
SFK Wasa
Åmotfors AFKT
Nordmarksfiskarna
SFK Trekroken
FK Topp
SFK Wasa
SFK Wasa
FK Topp
SFK Pirken
Åmotfors AFKT
SFK Wasa
Jössefiskarna
Nordmarksfiskarna
Nordmarksfiskarna T
SFK Pirken
Skoghalls SFK
Jössefiskarna
Åmotfors AFKT
Åmotfors AFKT
Nordmarksfiskarna T
SFK Trekroken
Vikt i gr.
4926
4580
4237
4018
3870
3837
3732
3430
3204
2947
2876
2762
2721
2600
2531
2338
2331
2235
2162
2128
2090
1912
1851
1755
1750
1655
1578
1532
1492
1341
1288
945
887
591
513
231
135
0
0
0
0
Klass
HV
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Startnr.
108
15
107
47
10
62
46
51
9
103
96
95
106
12
48
13
49
63
86
11
50
14
16
37
52
118
123
104
105
17
76
85
61
Förnamn
Tarmo
Per-Erik
Bo
Roul
Yngve
Lars
Ingemar
Bengt
John
Håkan
Kjell-Åke
Leif
Kjell-Ove
Kjell
Kenneth
Inge
Håkan
Tommy
Lars-Erik
Kjell
Kent
Jonny
Rolf
Matz
Klas
Kjell
Lennart
Taito
Sven-Erik
Robert
Conny
Lennart
Stefan
Efternamn
Kokko
Sjöqvist
Nilsson
Steiner
Ehrencrona
Lövgren
Lindgren
Olvenius
Höglund
Toreld
Ludvigsson
Lungström
Jensen
Eriksson
Danielsson
Björn
Köö
Tranberg
Magnusson
Emmesjö
Svensson
Andersson
Skoglund
Svensson
Jarmuszewski
Axelsson
Axelsson
Varis
Holmberg
Sjöberg
Jonsson
Kristiansson
Berglund
Klubb
SFK Trekroken
Jössefiskarna
SFK Trekroken
SFK Wasa
Jössefiskarna
Åmotfors AFKT
SFK Wasa
SFK Wasa
Jössefiskarna
SFK Trekroken
SFK Pirken
SFK Pirken
SFK Trekroken
Jössefiskarna
SFK Wasa
Jössefiskarna
SFK Wasa
Åmotfors AFKT
Nordmarksfiskarna
Jössefiskarna
SFK Wasa
Jössefiskarna
Jössefiskarna
Jössefiskarna
SFK Wasa
Åmotfors AFKT
Torsby SFK
SFK Trekroken
SFK Trekroken
Jössefiskarna
SFK Älvkroken
Nordmarksfiskarna T
Åmotfors AFKT
Vikt i gr.
4772
4407
3674
3545
3259
3200
3079
2915
2389
2387
2381
2304
2099
1991
1879
1544
1507
1466
1288
1254
1198
1183
1114
1056
954
933
795
703
661
551
470
341
0
Klass
ÄHV
DS
DV
ÄDV
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Startnr.
22
65
54
124
25
112
20
66
113
71
34
88
114
33
21
24
35
127
89
111
97
70
67
90
125
115
30
36
55
23
68
29
69
18
44
45
75
19
53
110
64
32
109
87
116
117
27
28
31
72
74
73
26
Förnamn
Outi
Åke
Morgan
Lennart
Jan
Rolf
Rune
Erik
Östen
Jan
Erik
Kjell
Sven-Olov
Raimo
Bjarne
Ivan
Allan
Tore
Gunnar
Karl-Erik
Nils
Arne
Ove
Kjell-Åke
Sven
Ingvar
Gösta
Kåre
Peter
Roger
Karl-Olov
Tore
Hans-Göran
Ulrika
Britt
Eva
Siw
Margareta
Sylvia
Leena
Inger
Wanja
Maj-Britt
Gina
Saga
Monica
Pirkko-Liisa
Maj-Britt
Britta
Marita
Monica
Birgitta "Gittan"
Gull-Britt
Efternamn
Pollari
Lövgren
Rehn
Kilestad
Eriksson
Axelsson
Nilsson
Bakken
Gustafsson
Jansson
Aarstad
Ruus
Högman
Haglund
Larsson
Norén
Dahlberg
Persson
Jansson
Tomasson
Johansson
Falkenström
Gill
Lenback
Johansson
Fällman
Olsson
Olsson
Kunert
Karlsson
Magnusson
Sätherberg
Myrén
Johansson
Lindgren
Nykvist
Svensson
Björn
Jarmuszewski
Varis
Myrén
Hagel
Nilsson
le Claire
Gustafsson
Högman
Pollari
Jakobsson
Kullberg
Lövgren
Johansson
Larsson
Karlsson
Klubb
Jössefiskarna
Åmotfors AFKT
SFK Wasa
SFK Wasa
Jössefiskarna
SFK Trekroken
Jössefiskarna
Åmotfors AFKT
SFK Trekroken
Åmotfors AFKT
SFK Väst
Nordmarksfiskarna T
SFK Trekroken
SFK Väst
Jössefiskarna
Jössefiskarna
SFK Väst
Nordmarksfiskarna T
Nordmarksfiskarna
SFK Trekroken
SFK Pirken
Åmotfors AFKT
Åmotfors AFKT
Nordmarksfiskarna
SFK Pirken
SFK Trekroken
Torsby SFK
SFK Väst
SFK Wasa
Jössefiskarna
Åmotfors AFKT
Torsby SFK
Åmotfors AFKT
Jössefiskarna
SFK Wasa
SFK Wasa
Åmotfors AFKT
Jössefiskarna
SFK Wasa
SFK Trekroken
Åmotfors AFKT
SFK Väst
SFK Trekroken
Nordmarksfiskarna
SFK Trekroken
SFK Trekroken
Jössefiskarna
Jössefiskarna
Torsby SFK
Åmotfors AFKT
Åmotfors AFKT
Åmotfors AFKT
Jössefiskarna
Vikt i gr.
4219
3268
3071
2504
2390
2009
1976
1800
1774
1700
1593
1552
1385
1256
1062
852
721
624
617
486
467
446
426
414
412
384
361
359
328
269
195
0
0
2001
1859
681
113
2731
2117
1310
683
611
550
87
1394
1177
952
725
702
526
430
315
194
Klass
ÄHJ
YHJ
Placering
1
2
3
1
2
3
4
Startnr.
79
77
78
38
121
120
122
Förnamn
Fredrik
Robin
Leo
Alexander
Joel
Dominic
Emil
Efternamn
Härnes
Larsson
Karlsson
Skau
Nilsson
Abresparr
Hagström
Klubb
Nordmarksfiskarna T
SFK Älvkroken
Nordmarksfiskarna T
Jössefiskarna
Jössefiskarna
SFK Trekroken
Jössefiskarna
Vikt i gr.
1806
1737
383
1015
632
567
353