EE ht17 - Hälsinglands Utbildningsförbund

YRKESUTBILDNING
ELEKTRIKER
En vuxengymnasial utbildning omfattande 1 500 poäng under El- och
Energiprogrammet.
Kursbeskrivning
Utbildningen genomförs av Hälsinglands Utbildningsförbund - CFL Söderhamn i
samarbete med Staffangymnasiet. Efter avslutad godkänd utbildning tillkommer
lärlingstid enligt yrkesutbildningsavtalet (EIO-SEF) omfattande 1 600 timmar.
Studietakt 100% under perioden 170828-190217.
Exempel på kurser:
Praktisk Ellära
100p
Elmätteknik 1
100p
Elkraftteknik
100p
Elmotorstyrningar
Mät- och styrteknik
100p
Fastighetautomation 1 100p
Mekatronik 1
100p
100p
Kommunikationsnät 1 100p
Elektromekanik
100p
Elinstallationer
Gymnasiearbete
100p
Larm- överv.- o säkerhetssystem100p
Servicekunskap
100p
Belysningsteknik
200p
100p
Studiestöd
Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och därmed kostnadsfri för dig
som elev. Den berättigar även till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se.
Kontakta vägledningsenheten i din kommun för vidare information och
studieplanering.
Ansökan
Ansökan görs senast 29 maj 2017. Intresseansökan hittar du på vår webbsida
www.hufb.se. Ansökan skickas med betygskopior på eventuella tidigare studier till
Vägledningen CFL, Södra Järnvägsgatan 7, 826 80 Söderhamn. Utbildningen
genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls. Ändring av kurser kan förekomma Ev.
frågor besvaras av vägledningen: [email protected] tel. 010-454 10
59, eller av Petra M Lindström tel. 010-454 13 36.