Programblad Trädgårdsutbildningen

Trädgårdsutbildningen
Göinge Utbildningscenter och TCYK (Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommitté) har tillsammans
gjort en satsning med fokus på grönarbete och
trädgårdsanläggning.
Branschen är i stort behov av kunnig och utbildad
arbetskraft och ser mycket positivt på Göinge
Utbildningscenters initiativ. Efter 40 veckors
utbildning har du de kompetenser och erfarenheter
som efterrågas av arbetsgivare. För att
säkerställa kvaliteten på utbildningen och dina
kunskaper utfärdar TCYK yrkesbevis inom varje
delområde. För att ha möjlighet att erhålla
yrkesbevis kräver branschen godkända betyg i de
kurser du läser samt godkända praktiska yrkesprov.
Efter avslutad utbildning får du en arbetsbok med
dina avklarade yrkesbevis. Efter 2400 arbetade
timmar, utfärdas det slutgiltiga yrkesbeviset.
Läs mer på www.yrkesbevis.com.
Utöver de traditionella kurserna har Göinge
Utbildningscenter utökat och breddat
möjligheterna till arbete genom att inkuldera kurser
med naturstenarbete, t.ex. sten- och plattsättning.
För att bli ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden
kommer samtliga deltagare få möjlighet att
certifiera sig inom motor- och röjsåg samt att
hantera olika typer av trädgårdsmaskiner.
Individuell studieplan görs i samråd med
Studie- och yrkesvägledare.
Förkunskapskrav är grundskola.
Ansökan görs på www.guc.nu eller på
www.larlingsakademin.se
SÖK
UTBILDNINGEN
PÅ
www.guc.nu
Trädgårdsutbildningen
Gemensamma kurser
Yrkesbevis
Trädgårdsanläggning 1100p
Trädgårdsanläggning 2100p
Växtkunskap 1100p
Växtkunskap 2100p
Trädgårdsmaskiner100p
Beskärning och trädvård
100p
Skötsel av utemiljöer
100p
Skötsel av utemiljöer specialisering 100p
Marken och växternas biologi
100p
Inom dessa områden kan du få yrkesbevis:
*Skötsel och förvaltning av utemiljö
*Ritningsläsning, avvägning och utsättning
*Markbetong och asfalt
*Växtkännedom 1+2
*Beskärning och trädvård
*Lekredskap och träarbeten
*Naturstensarbete 1+2
Kontaktinfo lärare
Kontaktinfo SYV
Andreas Hügard - Programansv.
044-775 64 31
[email protected]
Nils Håkansson
044-775 64 44
[email protected]
Svenna Mankel - Utbildare
044-775 64 22
[email protected]
Sven Jensén - Lärare
044-775 64 00
[email protected]
Zara Randhede - Lärare
044-775 64 15
[email protected]
Rebecca Persson - Lärare
044-775 64 15
[email protected]
Övriga kompetensbevis:
*Motorsågskörkort AB
*Röjsågskort A
*Truckkort (Tillval)