Release - Saab Group

PRESSMEDDELANDE
Sida
1 (1)
Datum
Referens
6 mars 2017
CU 17:011
Förändringar i Saabs koncernledning
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab genomför förändringar i
koncernledningen. Ulf Nilsson lämnar rollen som chef för Saabs
affärsområde Aeronautics och därmed också Saabs koncernledning.
Lennart Sindahl blir tillförordnad chef för affärsområdet Aeronautics och
adjungeras till Saabs koncernledning.
Lennart Sindahl är Senior Advisor till Saabs VD och var tidigare chef för affärsområdet
Aeronautics samt vice VD för Saab.
Rekrytering av ny affärsområdeschef har inletts.
Förändringarna gäller per omgående.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
[email protected]
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab
IN 5000356-423 Utgåva 1 06.11 Word
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom
militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i
hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar
och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.
Saab AB (publ)
Postadress
Telefon
Telefax
Registrerat kontor
Momsreg.nr
SE-581 88 Linköping
Sverige
+46 (0)13 18 00 00
+46 (0)8 463 0152
Linköping
SE556036079301
Registreringsnr
Webbadress
556036-0793
www.saabgroup.com