Nu pågår årets äldreundersökning

Till dig som arbetar här
Nu pågår årets
äldreundersökning
Det är viktigt att den äldre svarar själv
eller tar hjälp av vän eller anhörig.
Har du frågor om undersökningen?
Ring 031-730 31 80, vardagar kl. 8–18
eller skriv till [email protected]