här - GUL

KEM021 VT17 (28 april – 2 juni): schema (preliminärt)
Lärare: Martin Billeter (MB), Gisela Brändén (GB)
Assistenter: Elin Claesson (lab 1 och 2), Greger Hammarin (lab 3 och datalab)
V. 17
8.00 – 10.00
10.00 – 12.00 13.00 – 14.45
15.00 – 17.00
Fr 28/4
–
–
F1 (MB; GS)
–
V. 18
Ti 2/5
–
–
F2 (MB; GS)
–
On 3/5
–
–
F3 (MB; GS)
lab 1 A + B
lab 2 A
…
–
To 4/5
lab 1 A
lab 1 B
DS (MB; GS)
lab 1 C + D
lab 2 B
…
–
Fr 5/5
lab 1 C
lab 1 D
F4 (MB; ÅG)
lab 1 E
lab 2 C
…
–
V. 19
Må 8/5
–
lab 1 E
F5 (MB; ÅG)
–
lab 2 D
…
–
Ti 9/5
–
–
F6 (MB; GS)
lab 3 A + B
lab 2 E
On 10/5 lab 3 A
lab 3 B
F7 (GB; ÅG)
lab 3 C + D
–
–
lab data A
To 11/5
lab 3 C
lab 3 D
DS (MB; ÅG)
lab 3 E
–
–
lab data B
Fr 12/5
–
lab 3 E
–
–
–
–
lab data C
V. 20
Må 15/5 –
–
F8 (GB; GS)
–
Ti 16/5
–
–
F9 (GB; GS)
–
On 17/5 –
–
F10 (GB; GS)
–
To 18/5
–
–
DS (GB; GS)
–
Fr 19/5
–
–
F11 (GB; GS)
–
V. 21
Må 2/5
–
–
F12 (GB; GS)
–
Ti 23/5
–
–
DS (GB; GS)
–
On 24/5 –
–
Labdisk. (GS)
–
V. 22
Må 29/5 –
–
DS (MB; TB)
–
Ti 30/5
–
–
DS (GB; GS)
–
Fr 2/6
Tentamen (8.30 – 12.30; SB=”samhällsbyggnad”, Sven Hultins gata 6)
GS: G Sandels, ÅG: Å Göransson, TB: T Bjurström
”…”: fortsätter; ”lab data” är 3 timmar (15-18)
Laborationer 1,2,3: max 12 per tillfälle; datalaboration: max 20 per tillfälle
17.00 – 19.00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
…
–
…
–
…
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–