Vecka 10 - Härjedalens kommun

Anslagstavlan
Social service
ÄLDREOMSORGEN vecka 10
FJÄLLSOL
Mån– fre kl 10.00 Förmiddagskaffe med tidningsläsning i kultur
rummet. För mer info ring 0684-167 90.
HEDEGÅRDEN
Mån 6/3 kl 10.00 Högläsning. E.m Jakkolospel.
Tis 7/3 kl 10.00 Andakt. Kaffestuind. E.m Vi gör äppelpaj.
Ons 8/3 kl 13.15 Karin Härjegård berättar och sjunger.
Kaffestund
Tors 9/3 kl 10.00 Högläsning.
Fre 10/3 kl 10.00-12.00 Bingo. (Kaffestund kl 11.00)
kl 14.00-16.00 Klädförsäljning
FJÄLLGLIMTEN VEMDALEN
Mån6/3 F.m.
Tor9/3 Bingo. Kaffestund. Gympa. Promenader.
Vi sjunger tillsammans. Jakkolospel.
SJÄLVHJÄLPSGRUPPER I HÄRJEDALEN
AA-MÖTEN
Måndagar kl 18.00 Funäsdalen, Rörosvägen 26,
Församlingshemmet övre plan.
Tisdagar kl 19.00 Vemdalen, Sockenstugan vid kyrkan.
Öppna möten första tisdagen i månaden.
Torsdagar kl 18.00 Sveg, Härjedalsgatan 16, Pilgrimskyrkan,
övervåningen. Öppna möten första torsdagen i månaden.
AL-ANON-MÖTEN
Onsdagar kl 18.30 Funäsdalen, Vårvägen 5.
Tisdagar kl 18.30 Sveg, Härjedalsgatan 16, Pilgrimskyrkan,
övervåningen.
Första söndagen i månaden kl 19.00 Hede, Bastugatan 18U,
kvarterslokalen.
ACA-MÖTEN
Torsdagar kl 18.00 Hede, Storgatan 7, ingång till höger,
bredvid glasmästeri.
NA-MÖTEN
Måndagar kl 18.00 Sveg, Härjedalsgatan 16, Pilgrimskyrkan,
övervåningen. Öppna möten första måndagen i månaden.
AA =
Anonyma alkoholister
Al-Anon = Hjälp till självhjälp för familjer och vänner till alkoholister
ACA =
Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer
NA =
Anonyma narkomaner
Övrigt
SKIDSTADION SVEG 4-5 MARS
NORDIC OPEN 2017 SLÄDHUNDSTÄVLING
Vi ber allmänheten vara uppmärksamma på att det är slädhundtävlingar vid skidstadion denna helg.
Hundekipage kommer att åka i motsatt riktning i vissa spår och det
kommer att sitta nät och avspärrningar över stora delar av spåren.
Nyttja gärna spåren på Sandtjärn eller Herrdinsrännet (start vid
sportstugan). Vi hälsar hundförare och publik välkomna till en fin
helg på skidstadion!
/ Fritidsenheten, Härjedalens kommun
Övrigt
Vi
SÄKRA DITT SOMMARJOBB REDAN NU
Socialförvaltningen söker vikarier inför sommaren -17
• Personliga assistenter • Boendehandledare • Undersköterskor
• Boendestödjare • Vägledare • Arbetsterapeuter • Sjuksköterskor
To
Maila din ansökan till [email protected]
Har du frågor kontakta våra bemanningsplanerare
Gr
0680-163 43, 176 00, 176 01.
Pr
Varmt välkommen med din ansökan senast 19 mars.
C
Ve
Cirk
AVFALL OCH ÅTERVINNING
M
Vi
lär
oss
ba
Ett fel har upptäckts i kommunens miljöalmanacka gällande
An
öppettider på ÅVC. Kommunens återvinningscentraler
håller inte pröv
öppet på Påskafton och Annandag Jul.
Le
Cirkus - Skola
Torsdag 9 m
Öppettider på ÅVC i Lillhärdal och Lofsdalen har förväxlats under
Grupp 1 9.30
februari och maj månad. Cirkusskola med Cirkus
roma
Grupp 2 13.00
Fr
ÅVC i Lofsdalen ärViöppet:
28/2,
9/5,
23/5.
lär oss balanstricks, jonglering,
akrob
Pris:
Utan
kos
ÅVC i Lillhärdal är öppet: 21/2, 2/5, 16/5 och 30/5. Gr
prövar på att cykla på
enhjuling
Vem:
Barn 6Observera även att ÅVC i Ytterhogdal inte håller öppetGr
den 18/3.
MaxCirkus
10 barn/r
Cirkusskola
med
Informationen om Torsdag
öppettiderna
baksidan
av Miljökalendern
är
9 på
mars
i Sonfjällsskolans
gymnastik
Ange
vilken G
Pr
Vi
lär
oss
balanstricks,
jonglering,
korrekt. En korrekt
version
av
almanackan
i
sin
helhet
finns
på
Grupp 1 9.30 - 11.00
Ledare: Roma
kommunens hemsida
under
Avfall
Återvinning.
Ve
prövar
på att
cykla på enh
Grupp
2 13.00
-och
14.30
Cirkus - Sko
Pris: Utan kostnad
M
Fredag 10 ma
8 MARS - INTERNATIONELLA
KVINNODAGEN
mars
i Sonfjällsskolans
Vem:Torsdag
Barn 6-129 år
i åldersblandade
grupper.
Grupp
1 gym
10.30
Cirkus - Skola
An
Detta uppmärksammar
vi barn/grupp.
på biblioteket
Funäsdalen
med en
Grupp
1 med
9.30Cirkus
-i 11.00
Max 10
Grupp 2 13.30
Cirkusskola
roman:
återbruksutställning
som
synliggör
kvinnors
handarbetande.
Le
Grupp
2
13.00
14.30
Ange
vilken Grupp
som passar
er
bäst.
Pris:
Utan
Vi
lär
oss
balanstricks,
jonglering,
akrobatik
och kos
Denna, många gånger,
tysta
och
långsamma
motståndsrörelse
mot
Pris:
Utan
kostnad
Ledare:
Roman
Kripatov,
Cirkus Vem:
Roman.
Barn 6prövar
på
att
cykla
på
enhjuling.
världens splittring och söndring
kan sägas
som en Max
mot- 16 barn/
Vem: Barn
6-12fungera
år i åldersblandade
grup
An
reaktion till
den slit9och
släng
mentalitet
som råder
i världen.
mars
i Svegs
sporthall.
Max
10
barn/grupp.
Ange vilken G
TorsdagFredag
mars
i 10
Sonfjällsskolans
gymnastiksal.
Den 8 mars
är det
även:-Ange
Pussyhat
Global
Virtual
March.
Kom er bäst.
1 10.30
- 12.00
vilken
Grupp
som
passar
Grupp
1 Grupp
9.30
11.00
Ledare:
Roma
och påbörja
din egen
Pussyhat
mellan
kl 10-16.
Du kan köpa
garnRoman
Grupp
2 Grupp
13.00
- 14.30
2 13.30
- 15.00
Ledare:
Roman
Kripatov,
Cirkus
Pris: med
Utan
kostnad
men ta gärna
dig
rundstickor
eller strumpstickor 4 ochAnmälan
4 ½.
Pris:
Utan kostnad
ske
Vem: Barn
6-12Barn
år i åldersblandade
grupper.
Vem:
6-12
i åldersblandade
grupper.
Fredag
10 år
mars
i Svegs sporthall.
Vi bjuderMax
på fika.
Välkommen.
10 barn/grupp.
Max 16
barn/grupp.
Grupp
1 passar
10.30 er
- 12.00
Ange vilken Grupp
som
bäst.
AngeGrupp
vilken
som
passar er bäst.
2Grupp
13.30
- Roman.
15.00
Ledare: Roman
Kripatov,
Cirkus
Cirkusskola
med
Cirkus
roman:
Ledare:
Roman
Kripatov,
Pris: Utan kostnad Cirkus Roman.
ViCirkusskola
lär ossFredag
balanstricks,
jonglering,
akrobatik
och
mars
i Svegs
med 10
Cirkus
Roman:
Visporthall.
lär
oss balanstricks,
Vem:
Barn
6-12
år i åldersblandade grup
prövar
på
att cykla
på enhjuling.
Grupp
1 Anmälan
10.30
- prövar
12.00
sker
mars till [email protected]
jonglering,
akrobatik
och
påsenast
att cykla6:e
på enhjuling.
Max
16 barn/grupp.
Grupp 2 13.30 - 15.00
Torsdag 9 mars i Sonfjällsskolans
gymnastiksal.
Ange
vilken
Grupp
som
passar er bäst.
Pris:-Utan
Grupp 1 9.30
11.00 kostnad
Ledare:
Roman Kripatov,
Cirkus Roman
Vem: Barn 6-12
år i åldersblandade
grupper.
Ak
Cirkus - Skola
Cirkus – Skola
Grupp 2 13.00 - 14.30
16 barn/grupp.
Pris: UtanMax
kostnad
Vem: Barn
6-12 år
i åldersblandade
Ange
vilken
Grupp
somgrupper.
passar
er bäst. 6:e
Anmälan
sker senast
Max 10 barn/grupp.
Ledare: Roman Kripatov, Cirkus Roman.
Ange vilken Grupp som passar er bäst.
Ledare: Roman Kripatov, Cirkus Roman.
Akrobatik
mars till roma
Anmälan sker senast 6:e mars till [email protected]
Fredag 10 mars i Svegs sporthall.
Balans
Akrobatik
Koncentration
Grupp 1 10.30 - 12.00
Grupp 2 13.30 - 15.00
Pris: Utan kostnad
Vem: Barn 6-12 år i åldersblandade grupper.
Max 16 barn/grupp.
Ange vilken Grupp som passar er bäst.
Balans
Koncentration
Ledare: Roman Kripatov, Akrobatik
Cirkus Roman.
Akrobatik
Balans
Koncentration
Anmälan sker senast 6:e mars till [email protected]
Härjedalens kommun | 0680-161 00 | www.herjedalen.se
Jonglering