hydro mpc - Grundfos

GRUNDFOS HYDRO MPC
HYDRO
MPC
SUPERB TRYCKREGLERING –
OPTIMAL ENERGIEFFEKTIVITET
PREMIUMALTERNATIVET FÖR ALLA UPPGIFTER
Hydro MPC är Grundfos premiumprodukt i tryckstegringsportföljen
Hydro. En lång rad specialfunktioner gör att den kan hantera driftsutmaningarna i varje tryckstegringsapplikation. Den är enkel att
integrera med BMS, vilket gör den till det föredragna valet för
komplexa system och teknikintensiva byggnader.
Hydro MPC kan installeras i många olika byggnader och system
och är mycket vanliga i:
• Offentliga vattenförsörjningssystem
• Höghus
• Hotell
• Sjukhus
• HVAC-system
EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
MED HYDRO MPC
Komplett produktprogram
Grundfos erbjuder mängder av olika
pumpstorlekar, vilket gör dimensioneringen
enkel för alla driftspunkter.
Enkel installation
Systemet är alltid förkonfigurerat från fabrik
och applikationsspecifika inställningar görs
från ingångkörningsguiden på styrenheten.
Stopp vid lågt flöde
Systemet stannar helt under perioder med
låg förbrukning för att spara energi.
Driftsäkerhet tack vare redundans
Driftsäkerhet säkerställs med redundant
givare eller reservpumpar.
Energioptimerad kaskadreglering
Konstant tryck och högsta verkningsgrad
säkerställs av att styrenheten intelligent
använder data från pumpkurva.
HYDRO MPC I DETALJ
Extra skydd: Detektering av defekt backventil
Varje pumputlopp är försett med en backventil för att undvika bakströmning när pumpen
inte är igång. Om backventilen är defekt och pumpen tvingas gå baklänges, avger
styrenheten varning/larm.
99200835 / GSV
Energioptimering med Multi Sensor
Energianvändningen optimeras med Multi Sensor, som är konstruerad för flera
lufthanteringsenheter (AHU) i HVAC-applikationer.
Fjärrstyrning utan BMS
Du kanske inte har något BMS-system men vill ändå fjärrstyra din Hydro MPC? Inget
problem! Använd Ethernet-porten på styrenheten för att fjärrstyra systemet från en
webbläsare.
ALLMÄNT
KAPACITETSKURVA HYDRO MPC
Produktprogram
2-6 pumpar
Flöde
0-1080 m3/h
Tryckområde
PN10 och PN16
Max. effekt
6 x 75 kW
Vätsketemperatur
0-60 °C
H
[m]
300
200
6 x CR 150
145
Omgivningstemperatur
0-40 °C
6 x CR 120
100
90
MATERIALINFORMATION
Fördelningsrör + bas
Rostfritt stål EN/DIN 1.4301/AISI 304
80
CRI, CRIE 3 till 20
CR, CRE 32 till 150
70
60
50
Pump:
Rostfritt stål EN/DIN 1.4301/AISI 304
Pump:
Gjutjärn
(vätskeberörda delar i rostfritt stål)
CRI, CRIE 3 till 20
6x
CR 90
40
6x
CR 64
6x
CR 45
30
6x
CR 32
CR, CRE 32 till 150
6 x CR 5
6 x CR 3
6x
CR 10
6x
CR 15
6x
CR 20
20
3
4
6
8
10
20
40
60
80 100
200
400
600 8001000
Q [m³/h]
Besök GRUNDFOS PRODUCT CENTER online och få tillgång till dimensioneringsverktyg och en fullständig översikt över alla produkter,
tekniska data och användningsområden. Gå till product-selection.grundfos.com
GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 MÖLNDAL
Tel.: 0771-32 23 00
www.grundfos.se
Namnet Grundfos, Grundfos-logotypen samt slogan Be - Think - Innovate är registrerade varumärken för Grundfos Holding A/S eller Grundfos A/S, Danmark. Med global ensamrätt.
© Copyright Grundfos Holding A/S
Specifik energimätning
Om det finns en flödesmätare installerad i systemet är det möjligt att avläsa såväl
ögonblicksvärde som medelvärde för den specifika energiförbrukningen (kWh/m3) på
displayen.