hydro multi-e

GRUNDFOS HYDRO MULTI-E
HYDRO
MULTI-E
KOMPAKT LÖSNING MED SYSTEMSTYRNINGSREDUNDANS
PUMPAR MED INBYGGD STYRENHET
GER FULL REDUNDANS
Unikt för Hydro Multi-E är att den saknar konventionell styrenhet. I denna intelligenta lösning ligger
styrningen av systemet i pumparna, som kan
kommunicera med varandra. Eftersom varje pump
kan fungera som en styrenhet, har systemet full
redundans om någon givare eller pump skulle
fallera. Tillsammans med Grundfos GO utgör
Multi-E en mycket driftsäker och mångsidig
tryckstegringslösning.
De vanligaste användningsområdena för
Hydro Multi-E är:
• Flerbostadshus
• Hotell
• Sjukhus
• Skolor
• Bevattning
• Tvätt och rengöring
• Brandposter
EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
MED HYDRO MULTI-E
Systemstyrningsredundans (Multi Master)
Styrningen av systemet ligger i pumparna.
Detta innebär att varje pump fungerar som
styrenhet och ser till att systemet hålls igång
i alla situationer.
Plug & Pump-koncept
En vanlig fabrikskonfiguration innebär att
systemet är klart att säkerställa konstant
tryck så snart det slås på.
Stopp vid lågt flöde
Systemet stannar helt under perioder med
låg förbrukning för att spara energi.
Snabb leverans:
• Bara fyra dagar från beställning till att den
lämnar fabriken
Enkel drift
Styr enkelt systemet direkt från manöverpanelen på pumpen. Härifrån kan du starta
och stoppa systemet och justera börvärdet.
Ytterligare funktioner ställs in med appen
Grundfos GO Remote.
Standardkonfiguration för alla system:
• IE5-motorer
• Rostfritt stål (hygieniskt)
• Fördefinierad trycktank
• Primärgivarredundans
2. Pressure
build up
phase
TIme (SEC)
Filling time
Ramp time
Inga tryckslag
Funktionen för långsam rörfyllning används
för att långsamt fylla t ex ett tomt stigarrör
i ett höghus, för att undvika tryckslag.
Full överblick med Grundfos GO Remote
Behövs driftsinformation om t ex driftstid,
effektförbrukning och energiförbrukning?
Med Grundfos GO Remote är varje systemoperation bara ett klick bort.
ALLMÄNT
MATERIALINFORMATION
Produktprogram
2-4 pumpar
Flöde
0-140 m3/h - CRE och CRIE
0-80 m3/h - CME
Tryckområde
PN10 och PN16
Max. effekt
4 x 11 kW
Vätsketemperatur
0-60 °C
Omgivningstemperatur
0-50 °C
KAPACITETSKURVA HYDRO MULTI-E, CRE/CRIE
p
[kPa]
1400
1300
1200
1100
1000
CRE, CRIE 3 till 20
CME-I 3 till 15
Fördelningsrör + bas
Galvaniserat stål EN/DIN 1.4301/AISI 304
CME-A
Pump:
Rostfritt stål EN/DIN 1.4301/AISI 304
CRIE och CME-I
Pump:
Gjutjärn
(vätskeberörda delar i rostfritt stål)
CRE och CME-A
KAPACITETSKURVA HYDRO MULTI-E, CME
H
[m]
p
[kPa]
160
1500
Fördelningsrör + bas:
Rostfritt stål EN/DIN 1.4301/AISI 304
155
H
[m]
120
115
150
1100
145
140
110
105
135
1000
130
100
900
120
115
800
105
90
80
100
75
95
700
90
70
65
85
800
600
80
60
75
700
55
70
500
65
600
50
60
45
55
500
400
40
300
30
200
20
100
10
50
35
45
200
CR(I)E 20
25
CR(I)E 15
30
CR(I)E 5
CR(I)E 1
35
300
CR(I)E 10
40
CR(I)E 3
400
25
20
15
15
100
CME-I
85
110
900
CME-A
95
125
10
CME 3
CME 5
CME 10
CME 15
5
1 pump
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
2 pumps
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
1 pump
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
3 pumps
0
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
2 pumps
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
4 pumps
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128
136
144
3 pumps
0
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
0
Q [m³/h]
0
Q [m³/h]
Besök GRUNDFOS PRODUCT CENTER online och få tillgång till dimensioneringsverktyg och en fullständig översikt över alla produkter,
tekniska data och användningsområden. Gå till product-selection.grundfos.com
GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 MÖLNDAL
Tel.: 0771-32 23 00
www.grundfos.com
© Copyright Grundfos Holding A/S
2. Filling phase
Larm vid överskriden gräns
Funktionen för larm vid överskriden gräns övervakar ett antal olika analoga insignaler och avger
varning eller larm om till exempel utloppstrycket
överskrider en avändardefinierad gräns.
Namnet Grundfos, Grundfos-logotypen samt slogan Be - Think - Innovate är registrerade varumärken för Grundfos Holding A/S eller Grundfos A/S, Danmark. Med global ensamrätt.
≥IE4
IE5-motorer med hög verkningsgrad
Alla motorer som används i serien Hydro
Multi-E är försedda med Blueflux-symbolen
– en garanti för den mycket höga energieffektivitetsklassen IE5.
99200875 / GSV
HYDRO MULTI-E I DETALJ