Fältserien 1, 2017-03-04 Namn 1 2 3 4 5 6 P Resultat Poäng 1

Fältserien 1, 2017-03-04
Namn
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
Jimmy Nummelin
David Svensson
Fredrik Gunnarsson
Andreas Englund
Joakim Andersson
Lars Lissdaniels
Mats Widen
Mats Brandt
Göran Fransson
Darko Ljevar
Karin Fransson
1
2
3
4
5
6
P
Resultat
Poäng
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
5/5
6/6
5/5
5/5
1/1
6/4
6/4
6/4
6/4
6/4
6/4
6/4
6/4
6/4
6/4
5/4
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
5/1
6/1
5/1
3/1
2/1
6/1
6/1
6/1
5/1
4/1
4/1
5/1
4/1
2/1
2/1
0/0
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
4/4
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
6/1
4/1
6/1
5/1
5/1
58
57
52
57
56
56
54
28
52
43
45
55
55
55
54
53
53
51
51
48
45
28
12
10
8
6
5
5
3
2
1