Precisionsträningen

Precisionsträning 2017-03-05
Namn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Summa
Joakim Andersson
Göran Fransson
Darko Ljevar
David Svensson
Anders Lindbergh
Åsalill Olsson
Anders Larsson
46
47
44
43
40
26
21
46
45
45
42
27
43
31
49
45
42
44
37
32
12
47
42
46
44
39
32
40
47
40
41
41
37
36
23
48
46
46
43
32
33
17
48
44
44
42
40
22
32
48
44
44
41
33
43
38
44
44
45
45
36
36
19
46
44
37
39
42
33
14
469
441
434
424
363
336
247