Östergötlands RF har varje år en träff där tävlingsterminen för

Östergötlands RF har varje år en träff där tävlingsterminen för nästkommande år gås igenom och
diskuteras.
Vi har för avsikt att fortsätta genomföra vår träff i september månad men fick tyvärr ställa in den
2016 pga för dåligt deltagarantal från klubbarna.
Klubbarna ansöker i TDB senast den 31 augusti för nästkommande år. Vi följer SvRFs regel att vi inte
äger möjligheten att säga nej till krockar men försöker alltid att hjälpa arrangörerna till en bra
lösning.
När det gäller fördelningen av allsvenska omgångarna har vi försökt att tillgodose allas önskemål så
långt som möjligt 2017.
Normalt sett setts fördelningen av allsvenskorna på terminsträffen där de arrangörerna som finns på
plats har förtur.
Östergötlands Ridsportförbunds Tävlingssektion
Linköping 170306