Hjärtlarm vid hög belastning - intensivvård

Rutin
Hjärtlarm vid hög belastning - intensivvård
Barium-id 30520
Giltigt t.o.m. 2019-01-30
Version 1
Innehållsansvarig: Lorita Christensen, Ivasjuksköterska, IVA-Postop SkaS Lidköping (lorch)
Granskad av: Ylva Lindström, Specialistläkare, Läkare (ylvli5)
Godkänd av: Cecilia Andersson, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K6 (cecan1)
Publicerad av: K6
Revideringar i denna version
Ersätter riktlinje IVA Lidköping: Hjärtlarm vid hög belastning IVA.
Bakgrund, syfte och mål
Hjärtlarm vid hög belastning på IVA, Lidköping.
Arbetsbeskrivning
Inför varje arbetspass samlas personalen:
Sjuksköterska, undersköterska samt läkare vid behov i rapporteringsrummet/blå soffan.
Rapport sker om beläggning av IVA patienter samt kända postoperativa patienter inför kommande
pass.
Under rapporten diskuteras om eventuell delegering av hjärtsökaren till undersköterska vid larm.
Dock skall hjärtsökaren alltid bäras av sjuksköterska och sista beslutet tas vid larm.
Utifrån lägesrapporten skall utryckning vid hjärtlarm alltså ske enligt följande prioritering:
1. Sjuksköterska med hjärtsökare
2. Undersköterska vid delegering av sjuksköterska.
Om undersköterska springer ut ringer vi narkossjuksköterska tel: 851 29 för att fråga om ev.
hjälp till larmad lokalitet.
3. Jourhavande anestesiläkare får springa själv. Undersköterska kan då bli ålagd att lämna
hjärtsparken på avdelning. Dock ej vid larm till akutmottagningen.
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 1 (av 1)