04-05 REP Innovations fellowship.indd

Reportage
Ett program för de som
vill förbättra vården
Om några veckor kan underläkarna Désirée och Peter förhoppningsvis titulera sig som något så ovanligt som Clinical Innovation Fellows.
Moderna Läkare undersöker ett annorlunda Fellowship.
Text Nike Halvardsson Bild Alex Giacomini
infallsvinklar. Vi ser så olika på vården, men det är
också det som är så utmanande och som gör det
roligare, att man är en grupp med fyra helt olika viljor och tankesätt. En del av tanken med programmet är ju att man ska tänka nytt!” säger Désirée.
”Vi märkte att det slängdes många oanvända artiklar och tvättades många oanvända textilier. Vi
upptäckte också ett behov hos patienterna, om att
de ville ha mer information om vad som pågick
runt omkring dem”, säger Désirée Lichtenstein
om sin behovsinventering av kvinnokliniken.
Inventeringen ingick som en del av det åtta
månader långa Fellowship-programmet, som
man skulle kunna kalla för en katalysator för
medicintekniska innovationer. Programmet startades nämligen som en reaktion på att innovationsförmågan i Sverige verkade ha tappat kraft.
Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet
och Kungliga Tekniska högskolan ville göra något
åt problemet. De gick ihop och startade enheten
Centrum för teknik i medicin och hälsa. CTMH är
numera nedlagd och Enheten för Hälsoinnovation
har programmet i sin regi.
Programmet är uppdelat i flera olika delar. Första
delen kallas för ”Intensiven”, och det är då som
deltagarna går på viktiga föreläsningar och seminarier. Andra delen är ”Inventeringen”. Hittills har
sju omgångar av programmet genomförts, och i
höst påbörjas en ny. Programmet startades efter
inspiration från ett liknande program på Stanford
University, kallat Biodesign Innovation Fellowship.
Programmet riktar sig till personer med en bakgrund inom antingen vård, teknik, design eller management.
Innovation – en lagsport
Désirée framhåller det multidisciplinära greppet
som något väldigt positivt. ”Det som gör programmet så himla kul är att man jobbar tätt i team med
andra yrkespersoner, som kommer med helt nya
4
Nike Halvardsson
Läkarstudent
De medverkande arbetar enligt en redan uppsatt
innovationsprocess som kräver att man är kreativ
och bra på att samarbeta. I beskrivningen av programmet står det att ”Fellowships kräver hundraprocentigt engagemang, initiativ- och drivkraft
från var och en av deltagarna”.
Vi ser så
olika på
vården, men
det är också
det som är så
utmanande
och som gör
det roligare.
Behovsanalys
”Några andra behov vi har identifierat där jag är,
på kvinnokliniken, är ett förbättrande av DRG-kodning, förbättrat flöde på polikliniska operationer
och minskad påverkan på miljön”, fortsätter Désirée. Efter observationen och behovsinventeringen ska alla behov bedömas, och sedan prioriteras. Detta ska göras både ur en ekonomisk och
medicinsk synvinkel. Prioriteringsarbetet utgår
från vetenskaplig litteratur och expertmöten. Det
är i den här fasen av programmet som Désirée och
sin underläkare och kollega Peter Kelly nu befinner sig. ”Mitt team jobbar med uteblivna
läkarbesök. Frekvensen på uteblivna läkarbesök
är olika på olika platser runt om i landet, och det
har stora konsekvenser för patienters hälsa och
kostar väldigt mycket för landstingen. Vi jobbar
med smarta sätt för att få patienterna att gå på
sina återbesök”, säger Peter. ”Det behov mitt team
jobbar med handlar om att minska smärtor vid
amning”, berättar Désirée.
Dubbla spår
I avslutningsfasen av programmet kommer de
Reportage
När jag
jobbade som
läkare hade
jag alltid
med mig ett
anteckningsblock där jag
skrev ner vad
jag tyckte
behövde
förbättras.
olika teamen att presentera sina förslag och innovationer för relevanta personer och beslutsfattare.
Programmet har två spår, det första är att man ska
försöka förbättra förutsättningarna på den klinik
man är på, det andra är att man ska se kommersiella behov. På Biodesign Innovation Fellowship,
inspirationskällan för programmet, har flera av
grupperna tagit patent på sina idéer. Många av de
medverkande har också startat egna företag.
”Tanken är att det ska komma något nytt från programmet, något innovativt!” säger Désirée.
Framtidsvision
Peter har fått mersmak av programmet och känner att han vill fortsätta arbeta med liknande saker i framtiden. ”När jag jobbade som läkare hade
jag alltid med mig ett anteckningsblock där jag
skrev ner vad jag tyckte behövde förbättras, men
det fanns sällan tid till att förbättra det man drömde om att förändra. Men det kan man genom att
jobba på det här sättet”, säger Peter. ”Jag tror att
det här är början på något nytt för mig, för jag känner att jag vill fortsätta jobba med liknande saker”,
tillägger han.
På frågan om de eventuella negativa sakerna med
programmet säger han: ”En dålig sak är att den
medicintekniska världen tyvärr är väldigt könssegregerad. Det är jättemånga män och dålig
mångfald. Det är tråkigt. Dock har just det här
programmet försökt jobba med den aspekten.”
Både Peter och Désirée uppmanar andra läkare
att söka programmet. ”Absolut! Det är roligt och
man lär sig väldigt mycket, samtidigt som man
träffar en massa intressanta människor. Jag har
lärt mig biodesignmetoden vilket jag kommer ha
nytta av för alltid”, avslutar Désirée. •
CLINICAL INNOVATION FELLOWSHIP
Anmälningsperioden för nästa års program (med start 1
september) stänger 26 mars. 8 till 12 personer antas och de
medverkande får ersättning i form av ett stipendium eller lön.
Även yrkespersoner utanför Sverige kan antas till programmet.
www.ctmh.se/sv/fellowships
FELLOWS
Peter Kelly Ålder: 38 Bakgrund: Legitimerad läkare. Jobbat på
akuten i Solna och på Transplantation i Göteborg. Höll tidigare
på med film.
Désirée Lichtenstein Ålder: 31 Bakgrund: I slutskedet av AT.
Tidigare vikarierat på Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus.
Medgrundare till organisationen "Women in Global Health".
5