Fördjupningsarbete inom profylax och behandling av mukosit

Barnkliniken behöver din hjälp!
Bakgrund
Vi söker dig som läser:
Ett av de vanligaste sätten att behandla
cancer är med cytostatika. Cytostatika har en
komplex biverkningsprofil och en vanlig
biverkning är mukosit, dvs en inflammation i
gastrointestinala slemhinnor. Utöver smärta
leder mukositen till en rad följdproblem så
som smakförändringar och nutritionsbesvär,
som i sin tur leder till ökad infektionsrisk och
förhöjd mortalitet. Utöver dessa
komplikationer kan mukositen leda till
fördröjd cytostatikabehandling.
- Läkarprogrammet
Vi uppmuntrar till att söka i par
Det finns idag ett flertal metoder för att
förebygga och behandla mukosit. Resultatet
av dessa metoder är dock väldigt varierande.
Uppdragsbeskrivning
Arbetet är uppdelat i två delprojekt. Det
första delen är att utföra en litteraturstudie
som ska resultera i en kartläggning av
profylax och behandling av mukosit, och
värdera dess evidensläge. Den andra delen är
att utföra en fördjupad kvalitativ analys av
patienters upplevelse av befintliga och
förebyggande behandlande metoder.
Praktiska detaljer
Examensarbetet kommer att påbörjas snarast.
Du kommer att bli handledd av en Clinical
Innovation Fellow från CTMH och din
akademiska handledare. Detta examensarbete
sköts inom ramen för Clinical Innovation
Fellowships på CTMH, en tvärvetenskaplig
satsning på innovation inom sjukvården. Läs
mer på www.ctmh.se.
Ansökan
Maila cv och personligt brev till:
[email protected]
Referera till nummer 2410 i ämnesraden på din
ansökan.
Senast ansökningsdatum är 2015-11-30,
intervjuer sker löpande så platsen kan tillsättas
tidigare.