COM(2017) 116 final - ANNEXES 1

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 9 mars 2017
(OR. en)
7114/17
ADD 1
TRANS 105
FÖLJENOT
från:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens
generalsekreterare
inkom den:
till:
7 mars 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska
unionens råd
Komm. dok. nr:
COM(2017) 116 final - ANNEXES 1-4
Ärende:
BILAGOR till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL
EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet under
perioden den 1 januari 2013 till den 31 december 2014 av vissa
bestämmelser i förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler
beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver
yrkesmässig trafik (Kommissionens andra rapport om medlemsstaternas
genomförande av vissa bestämmelser gällande rätten att bedriva
yrkesmässig transport på väg)
För delegationerna bifogas dokument – COM(2017) 116 final - ANNEXES 1-4.
Bilaga: COM(2017) 116 final - ANNEXES 1-4
7114/17 ADD 1
/cs
DG E 2A
SV
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 7.3.2017
COM(2017) 116 final
ANNEXES 1 to 4
BILAGOR
till
RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET
om genomförandet under perioden den 1 januari 2013 till den 31 december 2014 av
vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande
de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik
(Kommissionens andra rapport om medlemsstaternas genomförande av vissa
bestämmelser gällande rätten att bedriva yrkesmässig transport på väg)
SV
SV
Bilaga I – Utfärdade tillstånd
Medlemsstater
AT
BE
BG
CS 1
CY
DA
DE
EL
ES
ET
FI
FR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
UK
1
Utfärdade tillstånd
under perioden
1.1.2013–31.12.2014
Godstransporter
på väg
Persontransporter
19 585
1 780
2 964
Gemenskapslicenser
31.12.2014
Godstransporter
på väg
Persontransporter
Ingen rapport har lämnats
Ingen rapport har lämnats
10 378
916
10 387
1 388
432
31 289
1 628
80 061
1 104
1 663
7 897
14 066
34
4 086
1 149
1 658
165
159
6 101
7 111
Ingen rapport har lämnats
5 016
602
40 440
5 447
1 965
601
27 727
2 220
2 458
413
10 526
663
6 881
1 385
2 738
582
811
14 101
2 837
142
1 841
23
439
962
279
8
232
21
Ingen rapport har lämnats
2 346
1 074
2 862
1 121
3 641
332
365
39
3 294
379
49
67
1 203
Ingen rapport har lämnats
29 488
3 188
14 827
Licenser för nationell
trafik
31.12.2014
Godstransporter
på väg
Persontransporter
4 494
775
5 016
20 203
5 862
276 250
185
11 229
8 107
4 630
602
9 253
39 026
70
1 394
6 294
3 726
1 371
241
332
36
15
511
64 690
8 274
152
17 077
72 074
317
1 015
6 836
Ingen rapport har lämnats
27 427
3 745
8 859
3 678
23 599
2 811
452
1 099
5 279
2 987
35 795
Under 2015.
2
338
490
2 047
Bilaga II – Återkallade och tillfälligt indragna tillstånd, samt förklaringar om
trafikansvarigas olämplighet
Medlemsstater
AT
BE
BG
CS 2
CY
DA
DE
EL
ES
ET
FI
FR
HU
HR
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
UK
Återkallade tillstånd
under perioden
1.1.2013–31.12.2014
Godstransporter
på väg
Persontransporter
854
43
125
Tillfälligt indragna
tillstånd
under perioden
1.1.2013–31.12.2014
Godstransporter
på väg
Persontransporter
Ingen rapport har lämnats
Ingen rapport har lämnats
0
0
3
Ingen rapport har lämnats
867
3 851
391
87 990
185 3
282
9 536
212
38
120
1 394
50 4
50
3 809
3
5
7 962
1
1
402
36
2
384
0
33
1 312
285
1
0
1 275
1 931
1 885
138
133
421
0
90
34 289
0
0
37
9
18
85
0
0
12
Ingen rapport har lämnats
0
0
0
0
11
Ingen rapport har lämnats
191
22
Ingen rapport har lämnats
15
0
0
0
157
Godstransporter
på väg
0
0
36
Persontransporter
0
0
0
0
58
0
0
3
4
1
0
4
0
0
4
1
0
0
0
680 5
12
45
66
184
Antal
olämplighetsförklarin
gar
under perioden
1.1.2013–31.12.2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
422
0
1
71
2
Under 2015.
3
Under 2014 (inga uppgifter om 2013).
4
Under 2014 (inga uppgifter om 2013).
5
Denna siffra avser det totala antalet utfärdade olämplighetsförklaringar fram till den 8 september 2015.
3
Bilaga III – Intyg om yrkeskunnande som har utfärdats
Medlemsstater
AT
BE
BG
CS 6
CY
DA
DE
EL
ES
ET
FI
FR
HU
HR
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK 7
SL
SV
UK
TOTALT
6
Under 2015.
7
Under 2015.
Intyg om yrkeskunnande under perioden
1.1.2013–31.12.2014
Godstransporter
på väg
Persontransporter
Ingen rapport har lämnats
Ingen rapport har lämnats
2 105
196
860
Ingen rapport har lämnats
316
6 226
1 261
281 749
518
1 331
4 884
29
582
128 951
178
122
1 795
779
486
4 549
655
243
871
Ingen rapport har lämnats
2 149
803
1
212
48
5 912
979
Ingen rapport har lämnats
Ingen rapport har lämnats
19 215
6 382
1 869
279
1 346
4 375
71
91
1 126
483 544
4
Bilaga IV – Informationsutbyte med andra medlemsstater
Medlemsstater
AT
BE
BG
CS
CY
DA
DE
EL
ES
ET
FI
FR
HU
HR
IE
IT
LT 8
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
UK
8
Antal
meddelanden om
allvarliga
överträdelser som
har skickats till
andra
medlemsstater
Antal
meddelanden om
allvarliga
överträdelser som
har mottagits från
andra
medlemsstater
Antal
framställningar
om kontroller av
anseende som
har skickats till
andra
medlemsstater
Antal
framställningar
om kontroller av
anseende som
har mottagits
från andra
medlemsstater
0
724
856
137 105
Ingen rapport har lämnats
Ingen rapport har lämnats
Ingen rapport har lämnats
742
0
0
0
983
53
94
31
0
7 767
24 733
0
0
76
5
26
6
0
0
0
0
145
0
37 369
0
71
1 717
140 164
Ingen rapport har lämnats
Ingen rapport har lämnats
0
0
214
23
0
10
193
1
979
176
118
19
735
10 015
70 416
119 605
0
100 199
13 837
Ingen rapport har lämnats
Uppgifterna avser perioden 5.9.2014–31.12.2014.
5
0