null

Turism för landsbygdsföretagare –
från idé till handling 2017
Program
Kursträff 1 den 23-24 mars på Ljungskile Folkhögskola, Uddevalla kommun
http://www.ljungskile.org/
Föreläsare: Urban Laurin, Knytkraft
1. Vad är turism och vad innebär det vara turistföretagare på landsbygden
idag.
o Turismens organisation, struktur, betydelse och utveckling
o Trender och möjligheter. Världen/Europa-Norden-Sverige. Vad ska
vi satsa på?
o Platsens betydelse/ destination
o Produktutveckling, vilka produktidéer och tjänster finns i gruppen
o Boende på landsbygden
o Upplevelser på landsbygden
o Mat på landsbygden
2. Service och värdskap
o Vad är god service? Materiell service
o Värdskap. Personliga servicen
o Betydelsen av kvalitetstänkande
o Produktutveckling pågår ständigt
3. Olika teman för turism
o Kulinarisk turism
o Naturturism och Eko-certifierad turism
o Kulturturism, föreläsare Ann-Charlott Hajdu-Rafis
o Allemansrätten
Kursträff 2 den 5 april på Wrågården, Falköpings kommun
http://wragarden.se/
Föreläsare: Johan Delfalk, Knytkraft
4. Affärsidé och affärsplan
o Betydelsen av att ha en affärsidé
o Att sätta mål
o Genomgång av vad en affärsplan ska innehålla
5. Enskild uppgift eller Workshop
o Deltagarna ska börja fundera på och skriva en enkel affärsplan för
sin affärsidé eller utveckla en redan befintlig.
o Affärsplanen sätts ned på papper
Kursträff 3 den 21 april på Mäjens glass & maräng, Grästorps kommun
http://majensglass.se/
Föreläsare: Johan Delfalk, Knytkraft
6. Övergripande lagar och regler
o Försäkringar
o Aktuella lagar och regler som gäller vid turismföretagande
o Paket
o Klagomål och betalning
o Livsmedelshygien fikakorg, café, enkel utomhusmat
7. Marknadsföring, försäljning och varumärke
o Grundläggande marknadsföringsbegrepp
o Platsens betydelse
o Kunder, konkurrenter och samarbetspartners
o Betydelsen av nätverk
o Hur arbetar vi med utländska turister
o Hur och var säljer vi våra produkter, säljkanaler inklusive social
medier
o Hur formar man sitt varumärke
Kursträff 4 den 17 maj på Hyssna kvarn, Marks kommun
http://www.kvarnenihyssna.se/
Föreläsare: Urban Laurin, Knytkraft och andra inbjudna.
8. Summering av kursen
o Vad har vi lärt oss?
o Hur ser våra affärsidéer och affärsplaner ut?
o Hur går vi vidare?
9. Turistrådet Västsverige berättar om sig och vad de kan stötta dig med som
turismföretagare.
10. Fortsättning följer för dig. Kompetensutvecklings aktiviteter oh
rådgivning. Eu- stöd att söka inom Landsbygdsprogrammet.
Kurspärm och övrigt kursmaterial kommer att delas ut vid kursstarten.
Adress: Landsbygdsavdelningen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg
Tel: (växel) 010-224 40 00 Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland