mars månadsprogram 2017

Träffpunkt
S:t Persgatan 134, City
Program mars 2017
Datum
Onsdag
Förmiddag
1 10.00
11:00 Boule
Torsdag
2
Fredag
3
Lördag
Söndag
4
5
Måndag
6
10:00 Frågesport
11:00 Sittande gympa
10:00 Generalen kör repar
09:00 Promenad
10:00 Nutidskryss
11:00 Boule
10:00 Gittan Håkansson
läser NT och Folkbladet
11:00 Sittande gympa
11:00 Fysisk aktivitet
Tisdag
7
Onsdag
8
Torsdag
9
10:00 Frågesport
11:00 Sittande gympa
Fredag
10
10:00 Generalen kören repar
Lördag
Söndag
11
12
Eftermiddag
13:30 Allsång med Svenne
14.30 Damträff
14:30 Andakt S:t Olofs
församling
13:30 Bingo
16:30 Kvällsöppet
13:30 Musik frågesport med
Sonny Holm 25 kr
13:30 Frågesport
13:00 Kortbingo
13:30 Fysisk aktivitet
13.00 Kortspel
13.30 Långt ord
14.45 Herrträff
13:15 Granens kör tränar
16:30 Kvällsöppet Vi ser på film
och äter något gott
13:00 Stående gymnastik
13.30 Musiktema med Svenne
14:30 Damträff
14:30 Andakt Pingstkyrkan
13:30 Bingo
16:30 Kvällsöppet - Vi lagar mat
tillsammans
13:30 Kent Trygg underhåller
50 kr
13:30 Bowling
13:00 Kortbingo
13:30 Dart & frågesport
TRÄFFPUNKT S:T PERSGATAN 134. TELEFON 011-15 50 87
2 (3)
Måndag
13:00 Kortspel
13:30 Långt ord
14:45 Herrträff
16:30 Kvällsöppet Vi lagar mat
tillsammans
Onsdag
09:00 Promenad
10:00 Nutidskryss
11:00 Boule
14 10:00 Gittan Håkansson
läser NT och Folkbladet
11:00 Sittande gympa
15 11:00 Fysisk aktivitet
Torsdag
16
13:30 Bingo
16:30 Kvällsöppet
Vem vet mest & varm macka
Fredag
17
Lördag
Söndag
Måndag
18
19
20
Tisdag
Onsdag
21 10:00 Gittan Håkansson
läser NT och Folkbladet
11:00 Sittande gympa
22 11:00 Fysisk aktivitet
Torsdag
23
09:00 Stående gympa med
Nonny Ljungblad
10.00: Frågesport
11.00: Sittande gympa
Fredag
24
10.00: Generalen kören
tränar
Lördag
Söndag
25
26
Måndag
27
Tisdag
28 10:00 Gittan Håkansson
läser NT och Folkbladet
11:00 Sittande gympa
Tisdag
13
09:00 Stående gymnastik
med Nonny Ljungblad
10:00 Frågesport
11:00 Sittande gympa
10:00 Generalen kören
tränar
09:00 Promenad
10:00 Nutidskryss
11:00 Fysisk aktivitet- Boule
10:00 Nutidskryss
11:00 Boule
13:30 Allsång med Svenne
14:30 Damträff
14:30 Andakt S:t Olofs
församling
13:30 Musikqviz 25:-
13:00 Kortbingo
13.00 Kortspel
13.30 Långt ord (göra så
många ord som möjligt)
14.45 Herrträff
13:15 Granen kören tränar
16:30 Kvällsöppet – Vi ser på
film tillsammans & äter gott
13:30 Musiktema med Svenne
14:30 Damträff
13:00 I-Pad träff
13:30 Bingo
13:30 Stafett korsord med Carl
Eric Nilsson
14:00 I-Pad träff
16:30 Kvällsöppet
13:30 Svenne underhåller oss
25 kr.
13:30 Rolig klipp
13:00 Kortbingo
13:30 Boule
13.00 Kortspel
13.30 Långt ord
14.45 Herrträff
13:30 Tema: Folkhälsa
Doktorand E Odzakovic föreläser
”Folkhälsa på lika villkor på
äldre dar”
16:30 Kvällsöppet
3 (3)
Onsdag
29 10:00
11:00 Fysisk aktivitet
(gruppen väljer tex bowling,
femkamp mm)
13:30 Musiktema med Svenne
(tex föreläsningar om musik,
gäster underhåller, önska
musik)
14:30 Damträff
Torsdag
30
13:30 Bingo
Fredag
31
10.00: Frågesport
11.00: Sittande gympa
10.00: Generalen kören
tränar
16:30 Kvällsöppet
13:30 Tipspromenad och våfflor
25 kr.
Varmt välkomna!
TRÄFFPUNKT S:T PERSGATAN 134. TELEFON 011-15 50 87