Specialkost – Förskola och grundskola

 Kommunservice måltider 2017 Specialkost – Förskola och grundskola Måltidsverksamheten serverar specialkost till barn och elever som på grund av medicinska
skäl, allergi, överkänslighet eller annan typ av diagnos, behöver det. Intyg för specialkost
ska utfärdas av läkare eller dietist och uppdateras inför varje nytt läsår. Intyget ska innehålla
datum för utfärdandet och kontaktuppgifter till läkaren eller dietisten.
Om det finns behov av att något barn eller någon elev under en period utesluter ett särskilt
födoämne kan tillfälligt intyg utfärdas av antingen elevhälsans medicinska insats eller
kontaktperson på BVC.
Den regelbundna uppdateringen gör att berörd verksamhet alltid har den rätta
informationen. En kopia på läkarintyget lämnas in till verksamhetens mottagnings- eller
tillagningskök.
Intyg från vårdnadshavare om annan kost av religiösa eller etiska skäl kommer inte att
krävas. Måltidsverksamheten har som rutin att servera alternativa rätter ex, vegetariskt
alternativ. Den dagliga kommunikationen mellan verksamhet och kök är en förutsättning.
Måltidsverksamhetens ansvar är att servera näringsriktig, säker och vällagad mat åt alla.
Tillgången till information som är kopplat till våra måltider och som på något sätt avviker
är en förutsättning.
Har ni frågor och funderingar kring detta så går det bra att kontakta måltidschefen.
Liselotte Olsson
Måltidschef
0415 – 37 82 44
Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415‐37 80 00 | Fax: 0415‐134 77 [email protected] | www.hörby.se