Till dig som ska genomgå guldinlägg i prostata inför

Till dig som ska genomgå guldinlägg i
prostata inför strålbehandling
Du kommer till urologmottagningen 1 timme innan själva guldinlägget för
att få antibiotikaprofylax. Ibland ges recept på tabletter efter ingreppet. Det
är då viktigt att du tar hela kuren för att förebygga infektion.
Efter guldinlägget kan följande problem
förekomma



Du kan se blod i urinen och/eller avföringen vid vattenkastning,
detta är normalt och ofarligt och upphör inom några dagar
Du kan märka att sädesvätskan är blodfärgad vid flera tillfällen,
detta är också normalt och ofarligt.
Du kan få feber och frossa, du ska då söka akut till närmaste
akutmottagning. Om du har fått feber tyder detta på att du har fått en
infektion efter inlägget och då ska denna behandlas med lämplig
antibiotika. Tag med detta brev om du behöver uppsöka
sjukvården!
Waran, Plavix eller annan blodförtunnande
medicinering
Om du behandlas med Waran, Plavix eller annan blodförtunnande
medicinering vill vi att du hör av dig till oss på telefon 0920-28 22 66.
Strålbehandling
Kallelse för strålbehandling kommer att skickas från onkologmottagningen i
Umeå.
Kontakt
Urologmottagningen, vardagar telefonnummer:
Sunderby sjukhus 0920 – 28 22 66.
Gällivare sjukhus 0970 – 192 90.
Kvällar och helger telefonnummer: 1177
Huvudprocess
Urologi övrigt
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
Processledare
Sida
Michael Dahlberg
Roger Brännström
1 av 1
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-5075
2017-03-22
2.0