Kallelse dagordning

1 (1)
Landstingsstyrelsen
Innovationsberedningen
KALLELSE/DAGORDNING
2017-03-06
Landstingsstyrelsens innovationsberedning kallas till
sammanträde
Datum
2017-03-16
Tid
15.30 – 17.30
Plats
Skärgårdssalen, Landstingshuset
Förhinder
meddelas till
Agneta Marmestrand-Ruud
e-post: [email protected],
tfn: 070-737 44 67
Ärenden
1
Justerare och justeringsdag
Information
2
Information om HSN-ärende 2017-0275 om att återföra
uppdraget som tjänsteleverantör av 1177 Vårdguiden från
SLL till Inera
Föredragande: Lena Furmark
3
Innovation och digitalisering inom kulturförvaltningen
Föredragande: Eva Bergquist, Joakim Blendulf och Finbar Krook
Rosato
4
Resultat av innovationsfonden - projektet ARA,
Automatiserad vårdbehovsmätning på Södersjukhuset
Föredragande: Carina Hansen och Liv Söderlund
5
Introduktionsutbildning i informationssäkerhet – om
hotbilder och trender samt om landstingets systematiska
arbete med att skydda våra IT-system och känsliga
information.
Föredragande: Vesna Lucassi
6
Övriga frågor
Daniel Forslund
Ordförande
LS 2017-0072