livsmedelssektorn i nederländerna

CONFIDENTIAL
FOR INTERNAL USE WITHIN
CLIENT COMPANY ONLY
LIVSMEDELSSEKTORN I
NEDERLÄNDERNA
BUSINESS SWEDEN NEDERLÄNDERNA
2017
LIVSMEDELSINDUSTRIN I NEDERLÄNDERNA
SAMMANFATTNING
 Den nederländska livsmedelsindustrin omsatte 35,9
miljarder EUR under 2015
 Private label (egna varumärken, EVM) har en
marknadsandel på 28,8 % gällande volym under 2015,
vilket är en marginell ökning på 0,1 % från 2014
 Medvetna kunder skapar möjligheter för ekologiska och
hälsosamma produkter på den nederländska marknaden
 Albert Heijn och Jumbo kontrollerar mer än 50% av den
nederländska livsmedelsindustrin
BUSINESS SWEDEN I NEDERLÄNDERNA
 Business Swedens kontor i Nederländerna har
omfattande marknadskunskap och lång erfarenhet av att
främja svenska intressen inom detaljhandel och
konsumtionsvaror
 Business Sweden organiserar en svensk paviljong på
världens största utställning för Private Label, PLMA
International Trade Show i Amsterdam
Välkommen till den nederländska marknaden!
 Nya kundbeteenden har skapat nischade aktörer
 Nederländska Royal Ahold sammanslagning med
Delhaize skapade den 3e största livsmedelsaktören
globalt
 Väg till marknaden är beroende på produkt och
kundernas preferenser
 Försäljning via en lokal partner rekommenderas för att
kunna använda deras lokala nätverk
BUSINESS SWEDEN
Marcus Petersson
Consultant
Business Sweden Benelux
9 MARS 2017
2
DEN NEDERLÄNDSKA LIVSMEDELSINDUSTRIN HADE EN
OMSÄTTNING PÅ 35, MILJARDER EUR UNDER 2015
OMSÄTTNING LIVSMEDELSINDUSTRIN (€MILJARDER)
40
35
KOMMENTARER
 Tillväxten på den nederländska livsmedelsmarknaden
drivs av det växande antalet alternativa leverantörer
(eg. lågpris- och online butiker)
 Nederländska aktörer arbetar kontinuerligt med att
anpassa sina koncept och produktserier för att möta
nya trender
30
25
 Kampanjer är fortsatt ett viktigt verktyg för att driva
omsättning. Under 2015 var cirka 20% av försäljningen
kampanjdriven.
20
 Private label-produkter har en marknadsandel på 28,8 %
avseende volym under 2015, vilket representerar en
ökning med 0,1 % från 2014
15
10
 Svensk export av livsmedel till Nederländerna uppgick
till 2,8 miljarder SEK under 2015
5
0
2012
2013
2014
2015
KÄLLA: GFK, IRI, KOMMERSKOLLEGIUM
BUSINESS SWEDEN
9 MARS 2017
3
MEDVETNA KUNDER SKAPAR MÖJLIGHETER FOR
EKOLOGISKA OCH HÄLSOSAMMA PRODUKTER
Ekologiska trenden
E-revolutionen
Konsumtionen av ekologiska produkter
forsätter att växa i Nederländerna och
förväntas fortsätta växa under de
kommande åren. 2015 ökade konsumtionen
av ekologiska produkter med 10 %
7 % av holländarna köper redan livsmedel
online. Denna siffran förväntas att växa allt
eftersom antalet onlinebutiker och sortimentet
online växer
Trender
Hälsa är för alla
Hälsotrenden är stor i Nederländerna. Genom
alla kundgrupper letar kunderna efter fler sätt att
leva hälsosamt. Detta leder till fler möjligheter för
produkter inom tex. free-from och non-chemical
Den bekväma kunden
Kunder handlar vid varierande tidpunkter och
platser. Som ett resultat av detta öppnas flera
innovativa närbutiker, små självständiga butiker,
eller mindre butiker kopplade till de stora
kedjorna nära tågstationer, metro, skolor,
kontorsbyggnader etc. Den traditionella
livsmedelsbutikerna erbjuder numera mer
måltidskomponenter samt färdigrätter
KÄLLA: BUSINESS SWEDEN ANALYSIS, NORDPOST, MONITOR DUURZAAM 2015,
BUSINESS SWEDEN
9 MARS 2017
4
ALBERT HEIJN OCH JUMBO KONTROLLERAR MER ÄN
50 % AV LIVSMEDELSINDUSTRIN 2015
MARKNADSANDEL % PER AKTÖR (2015)
Övriga
1,8%
Aldi
7,3%
 Nederländska detaljhandlare är innovativa när det gäller
produkter. Det lanserar ungefärligen 2000 nya produkter
per år. Detta är signifikant fler än i de flesta grannländer.
Lidl
8,7%
Albert Heijn
35,1%
Jumbo
17,4%
KOMMENTARER
 Topline-inkomst växer, men vinsten är pressad på grund
av tillväxten av lågprisbutiker och onlinebutiker
 I genomsnitt har holländarna fyra matbutiker i sitt
närområde och besöker en matbutik i genomsnitt 2,7
gånger i veckan
Superunie*
29,7%
*Inkluderar: Agrimarkt, COOP, Deen, Detailresult, Emté,
Hoogvliet, Jan Linders, MCD, Plus, Poiesz, Spar
KÄLLA: IRI, DETAILHANDEL
BUSINESS SWEDEN
9 MARS 2017
5
NYA KUNDBETEENDEN SKAPAR NISCHADE MATBUTIKER
Ekologiska butiker
Lågpriskedjor
Bekväma koncept
Dryckesbutiker
KÄLLA: BUSINESS SWEDEN ANALYS
BUSINESS SWEDEN
9 MARS 2017
6
ROYAL AHOLD SAMMANSLAGNING MED DELHAIZE
SKAPAR VÄRLDENS 3E STÖRSTA LIVSMEDELSAKTÖR
 I mars 2016, avslutades sammanslagningen mellan
nederländska Royal Ahold och belgiska Delhaize
 Huvudkontoret för den nya gruppen kom att ligga i
Zaandam, Nederländerna
 Genom sammanslagningen, avser Ahold Delhaize att
sänka kostnader med cirka 500 miljoner EUR
 Styrelseordförande är svenska Mats Jansson (före
detta styrelseordförande i Delhaize)
 AholdDelhaize är nu den 3e största livsmedelsaktören i
världen
 De finansiella resultaten för Q3 2016 visade en 64,2 %
ökning i nettoförsäljning och en 24,9% ökning i
nettoinkomst
 Den totala personalstyrkan för AholdDelhaize uppgår till
350,000 och företaget är en av de största arbetsgivarna i
Nederländerna
KÄLLA: AHOLD DELHAIZE
BUSINESS SWEDEN
9 MARS 2017
7
SVENSK PAVILJONG PÅ VÄRLDENS STÖRSTA MÄSSA
FÖR PRIVATE LABEL
 PLMA International Trade Show äger rum i Amsterdam i
maj varje år
 Mässan har mer än 2 250 utställare från 70 länder och
besöks av mer än 11 000 personer från 115 länder
 Besökarna inkluderar inköpare, kategorichefer samt
andra relevanta beslutsfattare från de största
detaljhandlarna i Europa
 Mässan kännetecknas av 55 nationella och flera
regionala paviljonger. Den svenska paviljongen ligger
strategiskt bredvid den danska och franska paviljongen.
 Läs mer om mässan här
 Den svenska paviljongen är organiserad under konceptet
Try Swedish!
 Kostanden för att ställa ut i den svenska paviljongen är
subventionerad av Food From Sweden-programmet
 Om du är intresserad av att ställa ut i den svenska
paviljongen på PLMA, kontakta Marcus Petersson,
Project Manager för den svenska paviljongen
 [email protected]
KÄLLA: PLMA INTERNATIONAL
BUSINESS SWEDEN
9 MARS 2017
8
MARKNADSSTRATEGIN BEROR PÅ PRODUKT OCH
KUNDERS PREFERENS
LEDANDE
DETALJHANDLARE
DISTRIBUTÖR
LIVSMEDELS
TILLVERKARE
GROSSIST
SJÄLVSTÄNDIGA
DETALJHANDLARE
KÄLLA: BUSINESS SWEDEN ANALYS
BUSINESS SWEDEN
9 MARS 2017
9
FÖRSÄLJNING VIA LOKAL PARTNER ÄR ATT FÖREDRA
FÖR ATT DRA NYTTA AV DERAS STORA NÄTVERK
DIREKT
FÖRSÄLJNING
Direktförsäljning är vanligast bland
märken som är kända lokalt och/eller har
lokal produktion. Direktförsäljning är
normalt sätt inte att föredra för nya
utländska märken.
DISTRIBUTÖR
Distributörer är oftast att rekommendera
för nya märken som nyligen etablerat sig
på marknaden. De kan agera lokalt på
marknaden och hantera efterfrågningar
etc. gällande affärer samt tar ansvar.
GROSSIST
Grossister är generellt den huvudsakliga
inköpskanalen för mindre butiker på
grund av deras höga effektivitet
DET ÄR VANLIGAST ATT SVENSKA LEVERANTÖRER ARBETAR MED LOKALA PARTNERS FÖR ATT ÖKA EFFEKTIVITETEN
KÄLLA: BUSINESS SWEDEN ANALYS
BUSINESS SWEDEN
9 MARS 2017
10
KONTAKTA OSS FÖR MER
INFORMATION
BUSINESS SWEDEN NEDERLÄNDERNA
Bezuidenhoutseweg 1, 2594 AB, Den Haag
T +31 70 302 20 50
[email protected]
http://www.business-sweden.se/Export/marknader/europa/Nederlanderna/
Marcus Petersson
[email protected]
T +31 70 302 20 55
Följ oss på twitter: @BusinessSweBNL
BUSINESS SWEDEN
9 MARS 2017
11