תקנות מרכז הספורט מכבים

‫מרכז ספורט מכבים‬
‫תקנון מרכז הספורט מכבים לשנת ‪4102-4102‬‬
‫שם פרטי ומשפחה ______________________‬
‫תאריך______________‬
‫כניסה למרכז הספורט‪:‬‬
‫‪ .1‬הכניסה למרכז הספורט באמצעות תג זיהוי אישי בלבד‪ .‬תג הזיהוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מנוי אשר יאבד את תג הזיהוי יאלץ לרכוש תג חדש‪.‬‬
‫‪ .3‬מנוי אשר יגיע למרכז כאשר אין בידיו את תג הזיהוי יאלץ לפנות למשרדים לאישור תוקף המנוי שלו‪.‬‬
‫הרשמה ונהלים‪:‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫ההרשמה למרכז הספורט היינה בהתאם למחירים שנקבעו ע"י הנהלת מרכז הספורט‪.‬‬
‫החפצים האישיים הם באחריות המנוי בלבד ‪ ,‬הנהלת מרכז הספורט אינה אחראית על אובדן או גניבת‬
‫ציוד אישי בשטח מרכז הספורט בכללותו (בריכה‪ ,‬מגרשים‪ ,‬חדר כושר‪ ,‬סטודיו מלתחות כד')‪ .‬ניתן לשכור‬
‫ארונית לטובת נעילת חפצי הערך‪.‬‬
‫הנהלת מרכז הספורט רשאית ושומרת לעצמה הזכות לשנות‪ :‬הרכב החוגים והמדריכים בסטודיו‬
‫המבוגרים והנוער‪ ,‬שעות פעילות של החוגים ‪ ,‬מכון כושר והבריכה‪ ,‬מחירי המנוי‪ ,‬ומבצעים גם בניגוד‬
‫לפרסום קודם ‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלבדי ומכל טעם שהוא והמנויים מסכימים באופן מפורש לסעיף זה‬
‫ולא תהיה להם כל טענה גם אם חוג יבוטל‪ ,‬יצומצם‪ ,‬ישתנה וכיו"ב‪.‬‬
‫הנהלת מרכז הספורט רשאית לא לקבל או לא לחדש מנוי ו‪/‬או להרחיק מפעילות מנוי שיפר את כללי‬
‫המקום ו‪/‬או לא ינהג באופן נאות ו‪/‬או יגרום לנזקים‪.‬‬
‫במידה של פגיעה ברכוש‪ ,‬בניקיון או בכלל הצבור‪,‬או אי ציות לאחראי מטעם מרכז הספורט ‪ ,‬שומרת‬
‫הנהלת מרכז הספורט את הזכות לבטל מנוי ללא החזר כספי ואף לתבוע את נזקיה מהמנוי ואף לא לחדש‬
‫את המנוי של אותו אדם‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫שים לב כי קיבלת את דף המידע למנוי וכי כל החוקים‪ ,‬הנהלים והמבצעים הקיימים במרכז הספורט‬
‫ברורים לך‪:‬‬
‫נוהל החלפת מנוי ‪ -‬במהלך תקופת המנוי ניתן לעבור פעם אחת בין סוגי המנוי השונים בהתאם לצורכי‬
‫הלקוח‪ .‬ביצוע הארכת תקופת המנוי ו‪/‬או שדרוג המנוי תינתן אך ורק במהלך החודש הראשון למנוי‪ .‬לא‬
‫ניתן להחליף מנוי שנרכש למנוי מבצע‪.‬‬
‫נוהל העברת ‪ /‬מכירת מנוי – מנוי אשר מעוניין להפסיק החברות במרכז הספורט רשאי להעביר ו‪/‬או‬
‫למכור המנוי לאדם אחר ובלבד שיידע את מזכירות מרכז הספורט מיד עם ביצוע העברת ‪ /‬מכירת המנוי‪.‬‬
‫האחריות להעברת ‪ /‬מכירת המנוי הינה על המנוי בלבד‪ .‬בעל המנוי החדש יחויב בתשלום דמי רישום‬
‫למרכז הספורט‪.‬‬
‫הקפאת מנוי ‪ -‬מרכז הספורט מאפשר לבצע הקפאת מנוי לתקופה של שבועיים עד חודש בהתאם לאורך‬
‫וסוג המנוי‪ .‬אין הקפאות מנוי רטרואקטיביות‪.‬‬
‫לביצוע הקפאה – יש לשלוח בקשה בכתב‪ .‬אנא ודאו כי קיבלתם אישור ממרכז הספוט על ביצע ההקפאה‪.‬‬
‫במקרה של בעיה רפואית מתמשכת יבוטל המנוי וישמר למנוי זיכוי לרכישות עתידיות לו‬
‫ו‪/‬או למי מטעמו‪ ,‬עם הצגת אישורים רפואיים רלוונטיים‪.‬‬
‫‪ .11‬את תקנון המרכז ניתן לראות באתר האינטרנט והוא מחייב את כל מנויי המרכז ללא יוצאים מין הכלל גם‬
‫במקרים של רישום טלפוני‪.‬‬
‫‪ .11‬רישום ילד מתחת לגיל ‪ 16‬לפעילויות מרכז הספורט השונות‪ ,‬יעשה בליווי מבוגר בלבד‪.‬‬
‫ביטול מנוי‪:‬‬
‫‪ .12‬כמות המקומות במרכז הספורט הינה מוגבלת ועל כן ביטול המנוי כרוך בעלות ביטול‪ .‬ביטול בטווח של ‪14‬‬
‫יום מיום רכישת המנוי יהיה ללא עלות ביטול‪.‬‬
‫‪ .02‬בכול מקרה לא יבוצע החזר של דמי הרישום‪.‬‬
‫‪ .14‬בוטל המנוי טרם סיומו המתוכנן ובוצע החזר כספי ללקוח‪ ,‬קיימת עלות ביטול בסך ‪ ₪ 211‬והזיכוי‬
‫יחושב על בסיס המחיר לתקופת המנוי בפועל‪( .‬שים לב! ככול שהמנוי קצר יותר העלות החודשית הינה‬
‫גבוהה יותר)‪.‬‬
‫‪ .15‬באם המנוי בוטל ונשמרת היתרה כזיכוי לרכישת מנוי עתידי במרכז הספורט‪ ,‬לא תחויב עלות הביטול‬
‫כרטיסיות אורחים‪:‬‬
‫‪ .16‬רכישת כרטיסיית אורחים הינה הטבה למנויי המרכז והיא שייכת למנוי בלבד‪.‬‬
‫‪ .01‬כרטיסיית אורחים ניתנת לרכישה ולשימוש רק ע"י בעלי מנוי הכולל שימוש בבריכת השחייה‪ ,‬ורק ע"י‬
‫בעל המנוי אישית‪.‬‬
‫‪ .11‬אין להעביר ו‪/‬או למכור הכרטיסייה למי שאינו מנוי במרכז ו‪/‬או למנויים אחרים של המרכז‪ .‬במקרים‬
‫מסוג זה תילקח הכרטיסייה ולא תוחזר לבעליה‪.‬‬
‫‪ .19‬כניסת אורחים באמצעות כרטיסיית אורח הינה לבריכה בלבד ואך ורק עם הימצאות בעל המנוי‬
‫והכרטיסייה עצמה‪.‬‬
‫‪ .21‬אין החזר כספי בגין אי שימוש בכרטיסיה או בחלק ממנה‪.‬‬
‫‪ .21‬הכרטיסייה תקפה אך ורק לעונת הרחצה בה נרכשה‪.‬‬
‫בריכות שחייה (בעונת הרחצה) ‪:‬‬
‫‪ .22‬הכניסה לשטח הבריכה רק בנוכחות מציל ובשעות הרחצה שנקבעו ע"י הנהלת מרכז הספורט‪.‬‬
‫‪ .23‬חובה להישמע להוראות המצילים‪.‬‬
‫‪ .24‬לפני הכניסה לבריכה חובה להתקלח‪.‬‬
‫‪ .25‬בעלי שיער ארוך חייבים לחבוש כובע (נשים וגברים)‪.‬‬
‫‪ .26‬לבריכת הפעוטות חייבים להיכנס למים עם טיטול מתאים‪.‬‬
‫‪ .27‬אין להשאיר פעוטות בבריכת הפעוטות או בבריכה המבוגרים ללא השגחה צמודה‪.‬‬
‫‪ .21‬אין להכניס אוכל למתחם הבריכות (ליד ו‪/‬או בתוך המים)‪.‬‬
‫‪ .29‬המנוי "תוספת בריכה" תקף רק כל עוד תקף מנוי הבסיס‪.‬‬
‫חדר כושר‪:‬‬
‫‪ .31‬העבודה בחדר כושר מותרת למנויים בלבד– לא תתאפשר כניסה ללא מנוי בר תוקף‪.‬‬
‫‪ .31‬הכניסה לחדר כושר הינה מגיל ‪ 14‬ומעלה‪ ,‬בתלבושת ספורט מלאה ומגבת ‪.‬‬
‫‪ .32‬כל מנוי בחדר הכושר‪ ,‬לרבות חוג "חדר כושר ילדים מודרך"‪ ,‬מחייב אישור רפואי המאשר כשירות‬
‫לאימון‪.‬‬
‫‪ .33‬מפגש ראשוני עם מדריך לבניית תוכנית אימון אישית יש לתאם מראש עם המשרד‪.‬‬
‫‪ .34‬חובה לעדכן את המרכז בכל שינוי בריאותי‪ ,‬נפשי או פיזי אשר עלול להשפיע על האימון ‪.‬‬
‫‪ .35‬השימוש בחדר כושר מבוקר ע"י המדריך הנוכח‪ .‬חובה להישמע להוראות המדריך‪.‬‬
‫‪ .23‬השימוש בחדר כושר ללא נוכחות מדריך אסור !!!‬
‫‪ .37‬אין להשתמש בטלפונים סלולאריים בחדר הכושר‪.‬‬
‫‪ .31‬הפעילות על מכשירים האירוביים מוגבלת בעת עומס ל – ‪ 31‬דקות בלבד למכשיר‪ .‬יש להקפיד ולכבות‬
‫המכשירים בסיום הפעילות‪.‬‬
‫‪ .39‬בסיום כל תרגיל יש להחזיר הציוד למקומו‪ ,‬לנגב את המכשיר ולקחת הציוד האישי‪( .‬מגבת‪ ,‬מים וכ"ו)‪.‬‬
‫סטודיו חוגי מבוגרים ונוער‪:‬‬
‫‪ .41‬הנהלת מרכז הספורט מפעילה חוגי ספורט ותרבות לנוער ומבוגרים‪.‬‬
‫‪ .41‬החוגים הכלולים במחיר המנוי הינם חוגים אשר מרכז הספורט מפעיל כפי שהוא מוצא לנכון‪ ,‬והם נתונים‬
‫לשינויים עפ"י שיקול דעת ההנהלה וראו הוראות סעיף ‪ 7‬בעניין שיקול דעת מרכז הספורט בכל הנוגע‬
‫לשינויים בחוגים‪.‬‬
‫‪ .42‬עדכונים לגבי שעות הפעילות‪ ,‬המיקום והמדריכים מופיעים בלוחות המודעות ברחבי המרכז ובאתר‬
‫האינטרנט‪ .www.maccabimsc.org.il :‬אנא הקפד להתעדכן בשעות הפעילות ובשינויים בחוגי הסטודיו‪.‬‬
‫‪ .43‬ניתן להשתתף בשיעור ניסיון בחוגים בתשלום הפועלים במתחם המרכז‪ .‬עם ההצטרפות לחוג‪ ,‬התשלום‬
‫יכלול את שיעור הניסיון‪.‬‬
‫‪ .44‬ההשתתפות בחוגים מחייבת אישור רפואי תקף‪.‬‬
‫‪ .45‬הנהלת המרכז אף רשאית ושומרת לעצמה הזכות לשנות‪ :‬את הרכב החוגים בתשלום‪ ,‬שעות פעילותיהם‪,‬‬
‫על פי שיקול דעתה הבלבדי ומכל טעם שהוא והמנויים מסכימים באופן מפורש לסעיף זה ולא תהיה להם‬
‫כל טענה גם אם חוג יבוטל‪ ,‬יצומצם‪ ,‬ישתנה וכיו"ב‪ ,‬ולמנויים בחוגים אלו (בתשלום) תעמוד הזכות לבטל‬
‫את השתתפותם בחוגים אלו‪.‬‬
‫‪ .46‬המנוי "תוספת סטודיו" לתושבי מכבים תקף רק כל עוד תקף מנוי הבסיס‪.‬‬
‫חוגי ילדים‬
‫‪.47‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪.49‬‬
‫‪.51‬‬
‫‪.51‬‬
‫‪.52‬‬
‫‪.53‬‬
‫במסגרת המנוי השנתי "הכול כלול" מתקיימים במרכז הספורט חוגי ילדים‪.‬‬
‫החוגים הינם החל מספטמבר ‪ 2113‬ועד סוף יוני ‪.2114‬‬
‫כול ילד שלו מנוי הכול כלול רשאי להשתתף בחוג אחד ממגוון החוגים הפועלים במרכז‪.‬‬
‫השתתפות בחוג נוסף הינה בהנחה של ‪ 51%‬ממחירון החוגים‪.‬‬
‫קיום החוגים מותנה במספר מינימום של משתתפים בכול חוג‪.‬‬
‫מרכז הספורט רשאי לבטל קיומו של חוג‪ ,‬לשנות את שעות הפעילות שלו ואת גילאי הילדים להם‬
‫הוא מיועד גם בניגוד לפרסומים קודמים‪.‬‬
‫הרישום לחוג הינו על בסיס מקום פנוי‪.‬‬
‫מנוי הכול כלול אשר מעוניין לבטל את המנוי מכול סיבה שהיא יחויב כדלקמן‪:‬‬
‫‪ ‬ביטול עד ה ‪ – 19/11/13‬חיוב עפ"י מחיר מנוי עונתי מלא בתוספת ההנחות שנוצלו (קייטנה‬
‫ובי"ס לשחייה)‪.‬‬
‫‪ ‬ביטול לאחר ה ‪ - 11/11/13‬חיוב עפ"י חודשי המנוי בתוספת עלות ביטול חריגה של ‪.₪ 511‬‬
‫‪ .54‬מנוי שהחוג שנרשם אליו בוטל ו‪/‬או שונה לאחר ה ‪ ,11/11/13‬יהיה רשאי לבחור כול חוג אחר‬
‫ממגוון החוגים המוצע במסגרת המנוי‪ .‬במידה ולא ירצה לעשות כן‪ ,‬עומדת באפשרותו האופציה‬
‫להחליף את סוג המנוי ו‪/‬או לבטל המנוי כאמור בסעיף ‪ 53‬לעיל ללא עלות הביטול‪.‬‬
‫סאונה יבשה‪:‬‬
‫‪ .55‬השימוש בסאונה מותר למבוגרים מגיל ‪ 16‬ומעלה ובכפוף להוראות השימוש בסאונה כפי שהן מופיעות‬
‫בכניסה אליה‪.‬‬
‫‪ .56‬מומלץ להיוועץ ברופא לפני השימוש בסאונה‪.‬‬
‫אני מצהיר בזאת בשמי ובשם בני משפחתי המבקשים להצטרף כחברים למרכז הספורט מכבים יחד עמי‪ ,‬כי‬
‫קראתי‪,‬הבנתי והנני מסכים לכל האמור לעיל‪ .‬כמו כן אני מצהיר כי ידוע לי שמלוא האחריות על פעילותינו‬
‫במרכז הספורט חלה עלי ו‪/‬או על מי מבני משפחתי‪ ,‬וכי אין להנהלת מרכז הספורט מכבים או לחברת מכבים‬
‫מרכז חינוכי עולמי בע"מ כל חלק באחריות זו‪ .‬כמו כן הנני מסכים בזאת לקבל עדכונים שוטפים ממרכז‬
‫הספורט באמצעות הודעת ‪.S.M.S‬‬
‫חתימה ___________________________‬