לצפייה בקובץ לחצי כאן

‫בס"ד‪ ,‬אלול תשע"ד‪ ,‬ספטמבר ‪4102‬‬
‫עבודה סמינריונית בחינוך תשע"ה – נהלים ולוח זמנים‬
‫לכל הסטודנטיות העולות לשנה ג' – שלום וברכה‪,‬‬
‫השנה היא שנת הכתיבה של העבודה הסמינריונית בחינוך שבה חייבת כל אחת מכן‪ ,‬ואנו יוצאים‬
‫בשעה טובה לדרך‪ .‬כתיבת העבודה על פי הכללים מהווה חובה בשנה ג' ותנאי הכרחי למעבר לשנה‬
‫ד' ולקבלת התואר הראשון‪.B.Ed. ,‬‬
‫להלן לוח הזמנים המחייב והנהלים של כתיבת העבודה‪:‬‬
‫העבודה‪ ,‬מתחילתה ועד סופה‪ ,‬תיכתב על ידיכן בשלבים אחדים בהנחייתי (ראו פרטיי לקראת סוף‬
‫המסמך)‪ ,‬בעזרת עוזרת הוראה שפרטיה יובאו בהמשך לידיעתכן‪.‬‬
‫נא קראו את הקובץ עד סופו כדי לצמצם את השאלות ואת אי ההבנות האפשריות‪ ,‬ושמרו אותו‬
‫עד לאחר קבלת הציון הסופי בסוף השנה‪ .‬הנהלים הכתובים בו אושרו על ידי הנהלת המכללה‪,‬‬
‫והם הנהלים הקובעים בכל מקרה של ספק או מחלוקת‪.‬‬
‫לוח הזמנים‪:‬‬
‫(לכל זמן שיעור או הגשה נקבע מועד ב מלכתחילה‪ .‬נסו להגיע למועד א בכל שלב)‬
‫‪ .1‬שלב א‪ :‬שיעור הנחיה‬
‫יום א‪ ,‬ב' במרחשוון תשע"ה‪ 41.01.4102 ,‬בשעות ‪41:11-01:11‬‬
‫‪ ‬שיעור הנחיה מקדים‬
‫‪ ‬שיעור הנחיה מקדים מועד ב יום א‪ ,‬ט' במרחשוון תשע"ה‪ 4.00.4102 ,‬בשעות ‪41:11-01:11‬‬
‫נוכחות מלאה בשיעור זה לכל אורכו תהווה תנאי בסיסי לכניסה לתהליך המחקר והכתיבה‬
‫בשאר השלבים‪ .‬נא היערכו להיות נוכחות במהלך אחד משני השיעורים הללו (זה או זה)‪,‬‬
‫מתחילתו ועד סופו‪ .‬השנה לא תתאפשר כתיבת עבודה סמינריונית למי שלא תעבור שיעור‬
‫הנחיה‪.‬‬
‫‪ .2‬שלב ב‪ :‬בחירת נושא וניסוח שאלת חקר‬
‫‪‬‬
‫עד יום שני‪ ,‬י"ז במרחשוון תשע"ה (‪ )01.00.02‬תגבש כל אחת מכן את הנושא ואת שאלת‬
‫החקר שלה לעבודה ותשלח אותו אליי‪[ .‬על הנושא ועל שאלת החקר – בנספח]‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מועד ב להגשה זו‪ :‬יום שני‪ ,‬כ"ד במרחשוון תשע"ד (‪.)01.00.02‬‬
‫‪ .3‬שלב ג‪ :‬הגשת ביבליוגרפיה ראשונית וראשי פרקים ראשוניים‬
‫‪‬‬
‫עד יום שני‪ ,‬ז' בטבת (‪ )41.04.02‬תגיש כל סטודנטית בכתב את ראשי הפרקים הראשוניים‬
‫לעבודה ואת הרשימה הביבליוגרפית הבסיסית של עבודתה (סביר להניח שאלה ישתנו‬
‫במהלך העבודה‪ ,‬וזה בסדר)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מועד ב להגשת שלב זה‪ ,‬שלב ג‪ :‬יום שני‪ ,‬י"ד בטבת (‪)5.0.4105‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .2‬שלב ד‪ :‬הגשת טיוטה של פרק ראשון או פרק הרקע‬
‫‪‬‬
‫את הגיבוש הסופי של הנושאים‪ ,‬על ראשי הפרקים ורשימת המקורות (ביבליוגרפיה)‬
‫הראשונית שלהם‪ ,‬תסיים כל סטודנטית ‪ ,‬לאחר בירור עם עוזרת ההוראה (ראו להלן) ועם‬
‫המנחה‪ ,‬עד יום שני‪ ,‬כ"א בטבת תשע"ג (‪ .)04.0.4105‬מכאן ואילך יחל תהליך הכתיבה‬
‫עצמה של כל אחת מכן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫טיוטת פרק ראשון של העבודה (או פרק הרקע) של העבודה תוגש עד יום שני‪ ,‬כ"ז בשבט‬
‫(‪ .)01.4.4105‬כל סטודנטית מתבקשת להקדיש את המחזור הראשון של ימי הכתיבה‬
‫האקדמית‪ ,‬שנקבע לב' ולג' בטבת (‪ ,)45-42.04.4102‬לגיבוש הפרק‪ .‬על פרטי אותם ימים‬
‫תבוא הודעה נפרדת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מועד ב להגשה זו של שלב ד‪ :‬י"ח באדר (‪.)1.0.4105‬‬
‫‪‬‬
‫ניתן להגיש טיוטה של יותר מפרק אחד‪ ,‬אך משלב זה ואילך אין חובת הגשת טיוטות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עד כאן (כולל) תישלחנה העבודות במייל הן למנחה והן לעוזרת ההוראה‪ .‬מכאן ואילך‬
‫תודפסנה העבודות‪ ,‬ותועברנה ישירות לידי המנחה או עוזרת ההוראה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מעבר שלב בהגשה‪ ,‬החל מתחילת התהליך‪ ,‬מחייב כל אחת מכן באישור על השלב‬
‫הקודם ובביצוע תיקונים בו לפי הנחיית המנחה או עוזרת ההוראה‪.‬‬
‫‪ .5‬שלב ה‪ :‬הגשת טיוטה סופית‬
‫‪‬‬
‫טיוטה סופית ומלאה של העבודה הסמינריונית בחינוך תוגש‪ ,‬כשהיא מודפסת ומהודקת‪,‬‬
‫עד יום שני‪ ,‬כ"ד בניסן תשע"ה (‪ )00.2.4105‬לשם סיום גיבושה ייעדה המכללה את הימים‬
‫רביעי וחמישי‪ ,‬ט' וי' בניסן (‪ )41-01.2.4105‬על פרטיהם תבוא הודעה נפרדת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מועד ב להגשה זו של שלב ה‪ :‬יום שני‪ ,‬ח' באייר תשע"ה (‪.)41.2.4105‬‬
‫‪‬‬
‫מי שלא תמסור טיוטה סופית עד תאריך זה (ח' באייר תשע"ה‪ )41.2 ,‬רשאית להגיש את‬
‫העבודה הסופית‪ ,‬בתנאי מפורש ששלבים א‪-‬ד אושרו לה‪ ,‬אך ללא בדיקת טיוטה ומבלי‬
‫שתוכל להגיש תיקון‪ .‬בדיקת טיוטה לעומדות בזמנים עד כאן מהווה מחווה של רצון טוב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הגשת הטיוטה בשלב זה ובשלב הבא תיעשה רק‪ .0 :‬לידי המרצה או עוזרת ההוראה‬
‫אישית‪ .4 ,‬או בהחתמת קבלתה במשרד (החותמת תכלול את תאריך ההגשה)‪ .‬לא‬
‫תתאפשר הגשה בדרכים אחרות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫גם הפעם תוחזרנה העבודות עם הערות לתיקון‪ ,‬ועל הסטודנטית יהיה להגיש עבודה‬
‫מתוקנת שבועיים מיום שבו הוחזרה לה העבודה‪.‬‬
‫‪ .6‬שלב ו‪ :‬הגשת העבודה הסופית‬
‫הגשה סופית של העבודה הסמינריונית תיעשה במקביל בשלושה העתקים‪:‬‬
‫‪ .0‬כשהיא מודפסת וכרוכה בכריכת חום‪ ,‬וכשלצדה בניילונית מצורפת הטיוטה הבדוקה‬
‫והמהודקת‪ ,‬עם טופס ההערכה‪.‬‬
‫‪ .4‬במייל‪-‬ביקורת למנחה‪.‬‬
‫‪ .0‬במייל לכתובת ייעודית במכללה‪ [email protected] :‬על הסטודנטית לוודא‬
‫שקיבלה מייל אישור בתוך שבוע‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫מועד ההגשה של שלב זה‪ :‬עד יום חמישי‪ ,‬א בתמוז תשע"ה (‪ .)01.1.4105‬העבודות‬
‫המצטיינות תוגשנה בעותק נוסף לספריית המכללה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מועד ב ואחרון להגשת העבודה הסופית‪ :‬כ"ו בתמוז תשע"ה (‪.)00.1.4105‬‬
‫‪‬‬
‫מי שתאחר את מועד ב של שלב זה (כ"ו בתמוז‪:)00.1 ,‬‬
‫א) עבודתה תיבדק כעבודה סופית בלא שיתאפשר לה להגיש טיוטה ולתקנה לפי ההנחיות‪.‬‬
‫ב) יהיה עליה להגיש את העבודה במועד מיוחד‪ ,‬כ"ח באב (‪ )00.1‬בקנס של ‪ 011‬שקל‪ ,‬או‬
‫בתחילת שנת הלימודים תשע"ו‪ ,‬וזאת על פי אישור אישי של דיקן המכללה ד"ר‬
‫אברהם מיטלמן‪ ,‬בתוספת קנס שגובהו ייקבע על פי תאריך הגשת העבודה‪ .‬התחשיב‬
‫הוא‪ :‬קנס של ‪ 011‬שקל לכל איחור של חודש או כל חלק ממנו‪.‬‬
‫ג) לא תיבדקנה עבודות ולא יימסרו ציונים בין כ"ח באב (‪ )00.1‬ליום פתיחת הלימודים‪.‬‬
‫לאחר מועד זה ייפתח מחזור נוסף של עבודה סמינריונית בחינוך רק עם תחילת שנת‬
‫הלימודים הבאה‪.‬‬
‫עקרונות כלליים‬
‫‪‬‬
‫שעת ההגשה המחייבת בכל שלב הגשה‪ :‬לא יאוחר מ‪ 04:11-‬בצהריים של אותו יום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל שלב מזכה ומחייב את הסטודנטית להגיש עותק מתוקן שלו‪ ,‬כשהוא מצורף לעותק‬
‫מתוקן של השלבים הקודמים‪ ,‬תוך שבועיים לכל היותר מקבלת התיקונים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תיבדקנה רק עבודות שתוגשנה בהתאם ללוח הזמנים‪ .‬כל הגשה מאוחרת בכל אחד מן‬
‫השלבים תידחה בדיקתה‪ ,‬והיא תיבדק במקביל לבדיקת השלב הבא‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הנחיה וייעוץ אישי בכתיבה יינתנו רק למי שעומדת בלוח הזמנים בכל שלב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫גם תהליך ההנחיה מקבל ניקוד כחלק מציון העבודה (‪ .)05%‬עצם העמידה בכל שלב‪,‬‬
‫ומועדה‪ ,‬מנוקדות בהתאם‪.‬‬
‫‪ ‬חובה להסתייע בחוברת ההנחיות הייחודית למכללה‪ ,‬המעודכנת לתשע"ה‪ ,‬ובה הדרכה‬
‫בכתיבת העבודה על פרקיה ושלביה‪ .‬חוברת זו מחייבת את המורים ואת הסטודנטיות‬
‫בכתיבת כל עבודה במכללה‪.‬‬
‫‪ ‬הגשת הטיוטה היא זכות וחובה‪ :‬למגישות טיוטה בזמן לא יינתן ציון סופי על הטיוטה או‬
‫על הדפסתה מחדש בלא עריכת תיקונים‪ .‬המוסרת טיוטה מתחייבת לתקן על פי ההערות‪.‬‬
‫‪ ‬לבירורים ולערעורים בנושאים אלה ניתן לפנות‪:‬‬
‫מטעמים אקדמיים – לד"ר אברמי מיטלמן‬
‫מטעמים אישיים – לד"ר ורד אלימלך‬
‫ניתן לכתוב אליי‪ ,‬כבר מעתה‪ ,‬בכל שאלה והתלבטות‪ ,‬וכן בבקשה לעבור את שלב א‪ .‬כלומר‪:‬‬
‫ניתן לגבש נושא ושאלת חקר לפני תחילת הלימודים‪ .‬איך בוחרים נושא? ראו נספח‪.‬‬
‫ניתן להיפגש עמי או עם עוזרת ההוראה בשנת הלימודים בתיאום מראש‪.‬‬
‫בהצלחה לכל אורך התהליך!‬
‫‪3‬‬
‫נספח‪ :‬איך מוצאים‪/‬בוחרים נושא לעבודה סמינריונית?‬
‫צעד חשוב מאוד לקראת כתיבת עבודה סמינריונית טובה הוא מציאת נושא מתאים‪ .‬איך מוצאים‬
‫נושא כזה? עד כמה עליו להיות ממוקד? איך יודעים שהוא טוב? מה עוד צריך לדעת? בנספח זה‬
‫נברר שאלות אלה‪.‬‬
‫שאלה‪ :‬מה ההבדל בין עבודה סמינריונית לעבודה פרו‪-‬סמינריונית?‬
‫תשובה‪ :‬שתי עבודות אלה נבדלות זו מזו הן בעומק והן בהיקף‪ .‬עבודה סמינריונית צריכה להיות‬
‫מנומקת וממוסמכת יותר‪ ,‬להביא איזשהו חידוש (של מידע‪ ,‬או לפחות של תובנה חדשה)‪,‬‬
‫ולהעמיק בנושא שבו היא עוסקת‪ .‬מי שכותב עבודה בנושא מסוים צריך למעשה לדעת אותו היטב‬
‫וביסודיות‪ .‬מכך נגזר גם ההיקף‪ :‬פרו"ס מכיל כעשרה עמודים‪ .‬עבודה סמינריונית מכילה כעשרים‬
‫וחמישה (ׁ‪ ׂ)45‬עמודים (כולל הכול)‪.‬‬
‫שאלה‪ :‬באלו תחומים ניתן לכתוב?‬
‫תשובה ‪ :‬בכל נושא הקשור לחינוך‪ ,‬כולל חינוך בבית‪ ,‬בבית הספר‪ ,‬בתנועת הנוער‪ ,‬חינוך באמצעות‬
‫אמצעי תרבות ותקשורת‪ .‬ניתן לחשוב על קשרים בין אמנות‪/‬עיצוב‪/‬תיאטרון לבין חינוך‪ ,‬בין‬
‫תקשורת לבין חינוך וכו'‪.‬‬
‫כן ניתן לחשוב על קבוצות גיל שונות‪ ,‬על מגזרים שונים (ממלכתי‪ ,‬ממלכתי‪-‬דתי‪ ,‬מוכר שאינו‬
‫רשמי)‪ ,‬על תחומי דעת (מקצועות) שונים‪ ,‬על קשרים בין‪-‬אישיים שונים (מנהל‪-‬מורים‪-‬תלמידים‪,‬‬
‫או הורים‪-‬ילדים‪ ,‬או מדריכים‪-‬חניכים וכו')‪.‬‬
‫בנוסף לכך‪ ,‬ניתן לכתוב על ארצות שונות ("חינוך יהודי יסודי בצרפת כיום") ועל זמנים שונים‬
‫("החינוך היהודי בתקופת המשנה" או "[הנ"ל] בהונגריה בתקופת השואה)‪.‬‬
‫סביר להניח שיש אלפי‪ ,‬אם לא רבבות‪ ,‬נושאים אפשריים בחינוך‪ .‬רצוי שתבחרי נושא שמעניין‬
‫אותך‪ ,‬שמדבר אלייך וכו' (הדעת נותנת שתוכלי ל"שלוף" אותו תוך זמן קצר)‪ ,‬אך גם אינך מוצאת‬
‫כזה – לא נורא‪ .‬טוב נושא זמין מאשר נושא אהוב‪.‬‬
‫שאלה‪ :‬עד כמה הנושא שאני בוחרת צריך להיות ממוקד?‬
‫תשובה‪ :‬לא ממוקד מדי ולא רחב מדי‪ .‬דוגמאות‪ :‬אלימות בבתי הספר – רחב מדי‪ .‬אלימות בבתי‬
‫הספר בישראל בעשור האחרון – סביר‪ .‬החינוך הדתי בישראל – רחב מדי‪ ,‬התפתחות לימודי‬
‫האמנות בחינוך הדתי בישראל – סביר‪ .‬איך לגדל אזרח טוב? – רחב מדי‪ ,‬הקשר בין לימודי‬
‫אזרחות בישראל לטיפוחם של אזרחים טובים – סביר‪.‬‬
‫שאלה‪ :‬איך אדע שעל הנושא שאני מבקשת לכתוב יש מספיק חומר?‬
‫‪4‬‬
‫תשובה ‪ :‬כדאי להחליט על נושא רק אחרי חיפוש‪/‬שיטוט באינטרנט‪ ,‬הן בגוגל‪ ,‬תוך כתיבת מילות‬
‫המפתח הנכונות‪ ,‬הן בספרייה אוניברסיטאית‪ .‬מיותר לציין שיתקבלו כסימוכין עיקריים לעבודה‬
‫רק מאמרים אקדמיים (אלא אם כן מדובר בנושא שאינו מאפשר זאת באופן מלא)‪.‬‬
‫אם את רואה שיש מאמרים ו‪/‬או ספרים רבים בנושא שמעניין אותך‪ ,‬בדקי האם הם עדכניים‪,‬‬
‫ואם כן – ייתכן מאוד שהנושא מתאים לך‪.‬‬
‫שאלה‪ :‬מה עדיף‪ ,‬עבודה המתבססת ברובה על מאמרים וספרים או כזו המבוססת על ראיונות‬
‫ו‪/‬או שאלונים?‬
‫תשובה‪ :‬שני הדגמים אפשריים‪ ,‬אך רצוי שלא לכתוב עבודה המבוססת על ניתוח סטטיסטי‪.‬‬
‫שאלה‪ :‬האם אוכל להסתמך על מקורות שאינם בעברית?‬
‫תשובה‪ :‬רצוי שחלק‪ ,‬ולפחות אחד‪ ,‬מהמקורות שעליהם תסתמכי יהיו באנגלית‪ .‬רצוי לא‬
‫להסתמך על מקורות בשפות אחרות‪.‬‬
‫שאלה‪ :‬האם אוכל להגיש עבודה לא בעברית?‬
‫תשובה‪ :‬לא‪ .‬אם אינך שולטת בעברית אנו מציעים לך לכתוב בשפת האם שלך‪ ,‬ולשלוח לתרגום‪.‬‬
‫מנחה הסמינריון לשירותכן‪:‬‬
‫ד"ר יצחק ש' רקנטי‪[email protected] ,14-5112000 ,154-1414100 ,‬‬
‫‪5‬‬